Aberystwyth University Students' Union

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

The Union provides a range of opportunities for students to volunteer in Aberystwyth and the local area. We support students in their roles and provide volunteer recognition through our Aber Award.
 

 

Mon 4th March

Cyfle i Gwrdd A'ch IG: Jon Timmis
5:15pm - 6pm
short desc?
Meet Your Vice Chancellor: Jon Timmis
5:15pm - 6pm
AberSU Main Room
The Big Meeting
6pm - 8pm
SU Mainroom
Y CYFARFOD MAWR
6pm - 8pm
Prif Ystafell UM

Tue 5th March

Sesiynau Cryfder a Chyflyru
6pm - 7pm
Prif Ystafell UM
short desc?
Strength and Conditioning Session
6pm - 7pm
SU Main Room
short desc?

Wed 6th March

Sesiwn Greu Baneri
1pm - 3pm
Ardal Danddaearol yr UM

Mon 11th March

The Big Plastic Count
11th March midnight - 17th March midnight
Y Cyfrif Plastig Mawr
11th March midnight - 17th March midnight
Spring Elections Voting Week
11th March 10am - 15th March 3pm
'Grymuso Endo' Sgwrs am Endometriosis
2pm - 4pm
Ystafell 1 yr UM

Tue 12th March

Sêl Cilo Dillad Vintage
10am - 5pm
Prif Ystafell UM
Dewch i gael eich swyno gan y blynyddoedd cynt wrth i chi chwilota trwy ddetholiad o hen ddillad o ansawdd, a gaiff ei brisio gan ei bwys.
Vintage Clothes Kilo Sale
10am - 5pm
SU Main Room
Immerse yourself in the charm of yesteryear as you sift through a curated selection of high-quality vintage clothing, all priced by weight.
Sesiynau Cryfder a Chyflyru
6pm - 7pm
Prif Ystafell UM
short desc?
Strength and Conditioning Session
6pm - 7pm
SU Main Room
short desc?

Thu 14th March

Goose & Gander pop-up shop
10am - 5pm
SU Underground
short desc?

Mon 18th March

RAG Week
18th March midnight - 22nd March midnight
short desc?
Wythnos RAG
18th March midnight - 22nd March midnight
short desc?

Tue 19th March

Sesiynau Cryfder a Chyflyru
6pm - 7pm
Prif Ystafell UM
short desc?
Strength and Conditioning Session
6pm - 7pm
SU Main Room
short desc?

Mon 22nd April

RAG Week
22nd April midnight - 26th April midnight
short desc?
Wythnos RAG
22nd April midnight - 26th April midnight
short desc?

Tue 23rd April

Sêl Cilo Dillad Vintage
10am - 5pm
Prif Ystafell UM
Dewch i gael eich swyno gan y blynyddoedd cynt wrth i chi chwilota trwy ddetholiad o hen ddillad o ansawdd, a gaiff ei brisio gan ei bwys.
Vintage Clothes Kilo Sale
10am - 5pm
SU Main Room
Immerse yourself in the charm of yesteryear as you sift through a curated selection of high-quality vintage clothing, all priced by weight.

Mon 29th April

Senedd
6pm - 8pm
SU Picturehouse
Y Senedd
6pm - 8pm
Picturehouse yr UM
RSS Feed
Tree Planting Action Afternoon Round Up

Students and staff recently collaborated to plant 400 native broadleaf trees near the Fferm Penglais playing field.

 
Crynodeb o’r Prynhawn Plannu Coed

Yn ddiweddar, plannwyd 400 o goed llydanddail brodorol ger gae chwarae Fferm Penglais gan staff a myfyrwyr.

 
Canilyniadau Isetholiasaur Hydred 2023

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd!

 
Etholiadau'r Hydref Cynrychiolwyr Academaidd 2023 – Canlyniadau

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd! | Thank you to everyone who stood and congratulations to all of you that were elected!

 
Academic Representatives Autumn Elections 2023 – Results

Diolch i bawb a safodd a llongyfarchiadau i bawb ohonoch a etholwyd! | Thank you to everyone who stood and congratulations to all of you that were elected!

 
Autumn By-Elections Results 2023

Thank you to everyone who stood and congratulations to all of you who were elected!

 
Deall Colli Clyw Nerfol a Synhwyraidd Cynhenid

“Ti’n ifanc, clustiau da sydd gen ti” – Deall Colli Clyw Nerfol a Synhwyraidd Cynhenid

 
Understanding Congenital Sensorineural Hearing Loss

“You’re young, you’ve got good ears” - Understanding Congenital Sensorineural Hearing Loss

 
Misglwyf sy'n Gyfeillgar i'r Amgylchedd

Cael gwared ar y gwarth sy'n gysylltiedig â chynhyrchion mislif amldro.

 
Investing and Climate Change

How your money as students could be contributing to climate change.

 
An Environmentally Friendly Period

Getting rid of the stigma around reusable period products.

 
Ymgeiswyr Is-Etholiadau’r Gwanwyn 2023

Nawr bod y cyfnod sefyll wedi dod i ben, mae’n bleser gennym gyhoeddi’r ymgeiswyr yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn ar gyfer Swyddogion Gwirfoddol a Chynrychiolwyr Academaidd!

 
Spring By-Elections Candidates 2023

Now that standing has closed, we are pleased to announce the candidates for the Spring Volunteer Officer and Academic Rep By-Elections!

 
Crynodeb Superteams 2023

Dyma Superteams yn dod i ben, wedi dau benwythnos, 56 tîm, 20 cystadleuaeth gyffrous ac amrywiaeth o hylifau!

 
Superteams 2023 Round Up

Two weekends, 56 teams, 20 nail-biting competitions and a variety of various liquids later, Superteams 2023 is done!

 
Role Description: Faculty Officer

At AberSU we want Aber students to love student life and be ready for anything. We promise to give students the last word and we want you to work with us to make our vision a reality.

 
Role Description: Academic Representative

At AberSU we want Aber students to love student life and be ready for anything. We promise to give students the last word and we want you to work with us to make our vision a reality.

 
#UMAberynDathlu2021: Y Gymdeithas A Wnaeth Y Cyfraniad Mwyaf at Elusen - Tickled Pink

Dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a'n cymdeithasau yma ym Mhrifysgol Aberystwyth

 
#AberSUCelebrates2021: Academic Society Of The Year – English And Creative Writing Society

Celebrating the successes and achievements of our students and societies here at Aberystwyth University

 
Committee Role Profiles: Treasurer

Every club and society have three core committee members: President, Secretary and Treasurer. Here you can find out more information about what it means to be a Treasurer of a student group…

 
 
Products
Please log in to purchase products.