AberSU event / Digwyddiad UMAber Events

View this month's events

Tue 29th September

Parti gwylio / Watch Party - Anime Screening
6pm - 10pm
Ar-lein
Bydd AniSoc yn cynnal Parti Gwylio Anime!
Parti gwylio / Watch Party - Cartoon and Comics Screening
6pm - 10pm
Ar-lein
Bydd y gymdeithas Cartwns a Chomics yn cynnal Parti Gwylio!

Wed 30th September

Ioga / Yoga
11am - noon
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r gymdeithas Ioga ar gyfer un o'u sesiynau
Sesiwn KPOP Dance Session
3:30pm - 4:30pm
Ar-lein
Mae cymdeithas KPOP yn cynnal sesiwn ddawns lle byddan nhw'n dysgu rhywbeth sydd at ddant pawb!
Sialens / Challenge - Create a film
30th September 4pm - 2nd October 4pm
Ar-lein
Mae'r Gymdeithas Gwneud Ffilmiau'n gosod her i chi...
Gemau Cardiau . Card Games
6pm - 10pm
Ar-lein
Mae CardSoc yn cyflwyno eu noson gemau!
Parti gwylio / Watch Party - Musical
7pm - 10pm
Ar-lein
Bydd Curtain Call yn cynnal Parti Gwylio!

Thu 1st October

Parti gwylio / Watch Party - Anime Screening
6pm - 10pm
Ar-lein
Bydd AniSoc yn cynnal Parti Gwylio Anime!
Cwis / Quiz - Fantasy and Sci-fi Films
8pm - 10pm
Ar-lein - Zoom
Bydd ein cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn cynnal cwis â thema ffantasi a ffuglen wyddonol!
Fantasy & Sci-fi soc's Quiz- Round 2!
8pm - 9:30pm
Online- Zoom
Join us for our second round of quizzing!

Fri 2nd October

Ioga / Yoga
6pm - 7pm
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r gymdeithas Ioga ar gyfer un o'u sesiynau;
Parti gwylio / Watch Party - Cartoon and Comics Screening
6pm - 10pm
Ar-lein
Bydd ein cymdeithas Cartwns a Chomics yn cynnal Parti Gwylio!
Netflix Party and Bob Ross Paint Along CY
8pm - 10pm
Ar-lein
Ymunwch ag AberPhoenix a fydd yn defnyddio Parti Netflix i wylio sawl pennod o sioeau Bob Ross a mynd ati i arlunio/paentio.

Mon 12th October

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/89244283043
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Sports and Societies Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/89244283043
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Tue 13th October

Academic Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86455509607
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86455509607
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.

Wed 14th October

Parth Diwylliant Cymru
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/87186104945
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/87186104945
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.

Thu 15th October

Parth Llesiant
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81668196134
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81668196134
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Mon 19th October

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Ideas Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Submit an idea on what you think AberSU believes and should work on for the next meeting of Senedd.

Mon 26th October

Amendments Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Mon 2nd November

Senedd
6pm - 8pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/84683511348
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Tachwedd
6pm - 8pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/84683511348
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Mon 9th November

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/87883837345
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Sports and Societies Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/87883837345
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Tue 10th November

Academic Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81226597430
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81226597430
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.

Wed 11th November

Parth Diwylliant Cymru
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81112418685
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/81112418685
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.

Thu 12th November

Parth Llesiant
6pm - 7pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86272202233
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
6pm - 7pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86272202233
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Mon 16th November

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Ideas Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Submit an idea on what you think AberSU believes and should work on for the next meeting of Senedd.

Thu 19th November

AberSU Housing Fair
10am - 3pm
Online
If you are looking for a room to live in next year…our Housing Fair will feature all the organisations that can help you choose the right place to live.
Ffair Dai a Llety UMAber
10am - 3pm
Online
If you are looking for a room to live in next year…our Housing Fair will feature all the organisations that can help you choose the right place to live.

Mon 23rd November

Amendments Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Mon 30th November

Senedd
6pm - 8pm
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Rhagfyr
6pm - 8pm
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Mon 25th January

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Annibynnol
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Hyn
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Ofalwyr
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr sy’n Rhieni
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Independent Students Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Mature Students Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Student Carers Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Student Parent Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.

Tue 26th January

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr LHDTC+
4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
LGBTQ+ Students Meet & Greet
4pm - 6pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.

Wed 27th January

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwragedd
3pm - 5pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Women Students Meet & Greet
3pm - 5pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.

Thu 28th January

BAME Students Meet & Greet
3pm - 5pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr CALlE
3pm - 5pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.

Fri 29th January

Aber Challenge
29th January midnight - 31st January midnight
‘Aber Challenge’ is your Union's newest event! Will you take on the challenge?
Sialens Aber
29th January midnight - 31st January midnight
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?
SialensAber
29th January midnight - 31st January midnight
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?

Sat 30th January

Aber Challenge
29th January midnight - 31st January midnight
‘Aber Challenge’ is your Union's newest event! Will you take on the challenge?
Sialens Aber
29th January midnight - 31st January midnight
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?
SialensAber
29th January midnight - 31st January midnight
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?

Sun 31st January

Aber Challenge
29th January midnight - 31st January midnight
‘Aber Challenge’ is your Union's newest event! Will you take on the challenge?
Sialens Aber
29th January midnight - 31st January midnight
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?
SialensAber
29th January midnight - 31st January midnight
'Sialens Aber’ yw digwyddiad mwyaf newydd eich Undeb! Fyddwch chi'n ymgymryd â'r sialens?

Mon 1st February

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Ôl-raddedig
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Postgraduate Students Meet & Greet
6pm - 8pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Sports and Societies Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Tue 2nd February

Academic Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.

Wed 3rd February

Cwrdd a Chyfarch y Myfyrwyr Rhyngwladol
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i gwrdd ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
International Students Meet & Greet
6pm - 8pm
To Be Confirmed
A chance to meet others in similar situations in a safe and friendly environment.
Parth Diwylliant Cymru
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.

Thu 4th February

Parth Llesiant
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Mon 8th February

Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Ideas Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Submit an idea on what you think AberSU believes and should work on for the next meeting of Senedd.

Fri 12th February

Women's Superteams
12th February 3pm - 14th February midnight
Aberystwyth University Sports Centre & Campus
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.

Mon 15th February

Amendments Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Fri 19th February

Men's Superteams
19th February 3pm - 21st February 11pm
Aberystwyth University Sports Centre & Campus
If you don’t know, Superteams is THE must attend event of the year. Hosted by the Students’ Union, students organise themselves into teams of 10 and compete in a huge variety of activities and sports across the weekend.

Mon 22nd February

Senedd
6pm - 8pm
To Be Confirmed
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Chwefror
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Mon 1st March

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Sports and Societies Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Tue 2nd March

Academic Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.

Wed 3rd March

Parth Diwylliant Cymru
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.

Thu 4th March

Parth Llesiant
6pm - 7pm
I’w gadarnhau
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
6pm - 7pm
To Be Confirmed
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Mon 15th March

Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyflwynwch syniad ar yr hyn rydych chi'n meddwl y mae UMAber yn ei gredu ac y dylai weithio arno ar gyfer cyfarfod nesaf y Senedd.
Ideas Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Submit an idea on what you think AberSU believes and should work on for the next meeting of Senedd.

Mon 29th March

Amendments Deadline
noon - 12:01pm
Via the AberSU Website
Amend student submitted ideas on what AberSU believes and works on.
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
noon - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Cyfle i newid syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Sat 17th April

Gwyl y Cymdeithasau
midnight - 11:59pm
Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor.
Societies Festival
midnight - 11:59pm
This event is aimed at societies of all kinds; it will give you an opportunity to meet and socialise with your counterparts at Bangor University.

Mon 19th April

Senedd
6pm - 8pm
To Be Confirmed
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Ebrill
6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Sat 1st May

Aber7s 2021
1st May 9am - 2nd May 6pm
Blaendolau Fields, Aberystwyth
Held in the lovely seaside town of Aberystwyth; THE biggest Rugby 7s festival in Wales will once again take place on the first weekend of May; 1st - 2nd May 2021.

Tue 21st September

Freshers Fair!
9am - 4pm
We will be at the Virtual Freshers Fair all day so make sure you stop in, say hi and get any questions you might have answered! :)
RSS Feed

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576