Improvisation Society

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

 

 

English: Hello! We are glad you've decided to check out our society!

Improvisation is a random, spontaneous or unplanned performance. No need for scripts or memorization, you simply go with the flow! We have weekly workshops and performances year round. So if you like having a chill, fun time with laid back people, whether you're an improv pro or a newbie, everyone is welcome! 

We also hope to work with other Universities around Wales to have our very own improv competition, so watch this space and our social media for updates!

Cymraeg: Helo! Rydyn ni’n falch eich bod chi wedi penderfynu rhoi sylw i’n cymdeithas!

Gweithgaredd digymell, ar hap, heb ei gynllunio yw perfformio byrfyfyr. Does dim angen sgriptiau na chofio llinellau; rydych chi’n dilyn llif y perfformiad! Rydym yn cynnal gweithdai wythnosol a pherfformiadau gydol y flwyddyn. Felly os ydych chi’n mwynhau cael hwyl ac ymlacio yng nghwmni pobl hamddenol, p’un a ydych chi’n brofiadol ym maes ‘improv’ neu am roi cynnig ar rywbeth newydd, mae croeso i bawb. Rydyn ni hefyd yn gobeithio gweithio gyda phrifysgolion eraill yng Nghymru er mwyn cynnal cystadleuaeth berfformio byrfyfyr, felly cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf!

Rydym ni hefyd yn gobeithio gweithio gyda Phrifysgolion eraill ar hyd Cymru er mwyn cynnal cystadleuaeth fyrfyfyr ein hunain! Felly edrychwch allan am ddiweddariadau ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol!

The Workshops

We meet every week in the Student's Union. You can find details on our social media (links below).

Some improvisers in action  :

The Committee

Our committee consists of:

Raman Jaff (President) raj26@aber.ac.uk

Sasha BC (Secretary) svb7@aber.ac.uk

 

Daniele Robustino (Media Officer) dar61@aber.ac.uk

 

Joseph Wiggins (Treasurer)  jow94@aber.ac.uk

For more updates click:

       Instagram

 

 

Code of Conduct and Constitution of the Improv Society

Risk Assessment

We do not have any equipment. 

 

 

 

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576