Inter Pol

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.
 

 

 

 

 

InterPol is the official society of the International Politics Department here at Aberystwyth, we run political events, academic support and weekly socials.
 

 

Welcome to the International Politics Society! 

Croeso i'r Cymdeithas Gwleidyddiaeth Rhyngwladol!

 

The InterPol Society is a society established for all students in Aberystwyth with an interest in politics and international affairs, regardless of what you are studying! We run political events, host speakers, run trips, and run weekly socials. You can find all everything on our instagram page!

Mae'r gymdeithas gwleidyddiaeth ryngwladol yn gymdeithas wedi creu i fyfyrwyr Aberystwyth sydd  â diddordeb mewn gwleidyddiaeth leol a rhyngwladol. Dewch i ymuno beth bynnag rydych chi'n astudio! Rydyn ni'n cynnal siaradwyr a digwyddiadau gwleidyddol, teithiau a nosweithiau cymdeithasu. Rydych chi'n gallu darganfod mwy o wybodaeth ar ein tudalen instagram!

 

Our contact details / Ein manylion cyswllt

 

Instagram - interpol_aber      

Email -  scty16@aber.ac.uk.                                                          

 

We also have a Facebook group chat for each year so feel free to email the below committee members or send us a message via any of our social media if you’d like to be added!  Please feel free to contact any committee members with enquiries or comments. 

Mae hefyd croeso i chi anfon e-bost neu neges i ni er mwyn ymuno i un o'n grwpiau blwyddyn ar Facebook! Cysylltwch gydag unrhyw un o'r isod os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

Committee 2023 / 2024

Pwyllgor 2023 / 2024

 

President / Arlywydd - Loti Glyn (log16@aber.ac.uk)

 

Treasurer / Trysorydd - Billy Calladine (bic8@aber.ac.uk)

 

Secretary / Ysgrifennydd - Charlie Warrener (chw96@aber.ac.uk)

 

Social Secretary / Swyddog Cymdeithasu - Daniel Bradley (dab131@aber.ac.uk) (Best Commitee Member)

 

Events Secretary / Swyddog Digwyddiadau - Daniel Bradley

 

Welsh Officer / Swyddog Cymreictod - Loti Glyn

 

Next to the committee members is their email address, feel free to contact one of us if you have a query :) 

Uchod mae rhestr o e-byst y pwyllgor, croeso i chi cysylltu a ni os oes gennych chi unrhyw cwestiynau :)

 

Code of Conduct

Constitution

Risk Assessment

Equipment List

No current events
There are no current news articles.