Biochemistry Society

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

A society for biochemists, geneticists, microbiologists and all lovers of molecular biology! Run regular socials on Tuesdays 8pm, alongside providing lectures and help with assignments and revision.
 

 

 

About us

Welcome to all lovers of molecular biology! We are a society for biochemists, geneticists, microbiologists and biologists alike! We are Aberystwyth BioChem Society, here providing non-stop biochemistry fun! We organise socials every Tuesdays at Kane's bar at 8 pm! Alongside weekly socials, we also organise meals and group activities like beach cleans or local trips. We are here to help anytime you need, whether that be an assignment or be a revision session. We also provide opportunities for postgraduates to practise presenting their work.

Biochemists unite! There's no reason for any Aberystwythian biochemists to be left out!

 

2019/2020 BioChem Society Committee Members

  • President - Joe Stephens
  • Treasurer - Hollie Biddle
  • Secretary - Rhiannon Jensen O'Brien
  • Social Secretary - Wiktoria Strzeszewska

 

If you have any questions or queries, don't hesitate to contact us! 
Contact: Joe (President – jos86) & Wiktoria (Social Sec - wis27) & Rhiannon (Sec – rhj25)

Membership

It costs you only £3.00 to become a part of biochem society! You will get access to all events, meetings and workshops. 

Also follow us on 

Twitter: @aberbiochemsoc
Instagram: @aberbiochemsoc
Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/2368659116542732/?source=unknown

Documents

ConstitutionCode of conductRisk assessment, Covid Risk Assessment and Equipment list

 

Amdanom ni

Cymdeithas ar gyfer biocemegwyr, genetegwyr, microbiolegwyr a phob un sy'n hoff o fioleg moleciwlaidd. Yn rhedeg cymdeithasau rheolaidd ddydd Mawrth 8pm, ynghyd â darparu darlithoedd a helpu gydag aseiniadau ac adolygu.

 

Croeso i bawb sy'n hoff o fioleg moleciwlaidd! Rydym yn gymdeithas ar gyfer biocemegwyr, genetegwyr, microbiolegwyr a biolegwyr fel ei gilydd! Rydym yn Gymdeithas BioChem Aberystwyth, yma'n darparu hwyl biocemeg nad yw'n atal! Rydym yn trefnu cymdeithasau bob dydd Mawrth ar 8pm! Ochr yn ochr â chymdeithasau wythnosol, rydym hefyd yn trefnu prydau bwyd a gweithgareddau grwp. Rydyn ni yma i helpu unrhyw bryd sydd ei angen arnoch, boed hynny'n aseiniad neu'n sesiwn adolygu. Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd i uwchraddedigion ymarfer cyflwyno'u gwaith.

 

Biocemegwyr yn uno! Nid oes rheswm i unrhyw biocemegwyr o Aberystwyth gael eu gadael allan!

 

2019/2020 Aelodau'r Pwyllgor BioChem Cymdeithas

  • Llywydd - Joe Stephens
  • Trysorydd - Hollie Biddle
  • Ysgrifennydd - Rhiannon Jensen O'Brien
  • Ysgrifenyddion Cymdeithasol -  Wiktoria Strzeszewska

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni!

Cyswllt: Joe (Arlywydd - jos86) a Wiktoria (Secur Cymdeithasol - wis27) a Rhiannon (Ysgrifennydd - rhj25)

 

 

Dilynwch ni hefyd

Twitter: @Aber_BiochemSoc

Instagram: @aberbiochem

Facebook: https://www.facebook.com/groups/aberbiochemsociety/

 

Darllenwch ein Cyfansoddiad a'n Cod Ymddygiad!

Nid oes angen offer ychwanegol

 

 

 

 

 

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576