AberBSL

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

Aberystwyth University's only British Sign Language Club, providing the basics of conversational BSL. Winner of the Best New Society award 2016/2017.
 

 

Yr unig gwrs Iaith Arwyddion Prydain yn Aberystwyth clwb.

Rydyn ni'n helpu pobl i ddysgu BSL bob dydd Llun rhwng 6:15 - 8 pm ar gampws Penglais (Ar hyn o bryd, oherwydd COVID, rydyn ni'n gwneud gwersi rhithwir). Mae gennym hefyd gymdeithasu penwythnos wythnosol, yn amrywio o ddysgu caneuon, boreau coffi, nosweithiau gemau a gweithgareddau rhithwir hwyliog eraill. Mae pob athro wedi dysgu BSL gyda'r gymdeithas (fodd bynnag, nid ydym yn athrawon swyddogol gan mai cymdeithas yn unig ydyw). Mae holl aelodau'r pwyllgor yn ymwneud â helpu a chynllunio gwersi. Mae'r gymdeithas hon yn rhoi cyfle gwych i ddysgu iaith newydd; sgil newydd, y gellir ei defnyddio yn eich dyfodol, fel ei rhoi ar eich CV!

Enillwyr Wobr Cymdeithas Newydd Orau 2016/2017!


Aberystwyth University's only British Sign Language Club.

We help people learn BSL every Monday from 6:15 - 8 pm on Penglais campus (At the moment, due to COVID, we are doing virtual lessons). We also have weekly weekend socials, ranging from learning songs, coffee mornings, games nights and other fun, virtual activities. All teachers have learnt BSL with the society (however, we are not official teachers as it is just a society). All members of the committee are involved in helping and lesson planning. This society provides a brilliant opportunity to learn a new language; a new skill, which can be used in your future, such as putting it on your CV!

We are the winners of the Best New Society Award 2016/2017!

 

**Please note that this is not an official BSL course, and as such you will not be able to get an official certificate of completion.

 

Committee

President/Llywydd - Lauren Pickens (lap42@aber.ac.uk)

Vice President/Is-llywydd - Megan Limburn

Treasurer/Thrysorydd - Rose Carver

Secretary/Ysgrifenydd - Alyx Haines

Social Secretary/Ysgrifenydd Cymdeithasol - Raye Rayner

Welfare and Events Secretary/Lles ag Ysgrifenydd Digwyddiadau - Eva Daines

Teaching Coordinator/Cydlynydd addysgu - Chess Polley

 

Inclusivity Statement

The British Sign Language Society is committed to the inclusion and acceptance of all members regardless of age, race, ethnicity, colour, national origin, social background, genetics, sexual orientation, gender identity and expression, disability, marital status, religion and beliefs. We believe in including everyone. British Sign Language widens everyone’s ability to communicate with the d/Deaf community and improve the inclusivity for people with hearing difficulties.

 

Facebook - AberBSL 2020/2021

 

Core Documents 

Code of Conduct 

Constitution

Risk Assessment

COVID-19 Risk Assessment 

Equipment List

There is no additional equipment needed, however, it is advised you bring paper and a pen / Nid oes angen offer ychwanegol, ond fe'ch cynghorir i ddod â phapur a beiro.

 

 

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576