Student Minds Aberystwyth

 

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 


(English, Welsh below!)

We are the Aberystwyth society for Student Minds, the UK’s Student Mental Health Charity!

Our goal is to promote mental wellbeing and spread awareness of mental health support services for Aberystwyth University students.

We hold fundraising events as well as regular social activities where everyone is invited to feel safe and welcome.

Follow us on Facebook and Instagram to keep updated on our event schedule, and feel free to send us a message if you have any questions or queries! 

Let’s work together to shape the future of student mental health!

(Cymraeg!)

Helo, Ni yw'r cymdeithas Aberystwyth ar gyfer Student Mind. Elusen iechyd meddwl myfyrwyr y DU. 

Ein nod yw i hyrwyddo lles meddwl a lledaenu ymwybyddiaeth o wasanaethau cymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. 

Rydym yn cynnal digwyddiadau codi arian yn ogystal a gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd lle mae pawb a gwahoddiad i deimlo'n ddiogel.

Dilynwch ni ar Facebook ac Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein hamserlen digwyddiadau, ac mae croeso i chi anfon neges atom os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau!

Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i lunio dyfodol iechyd meddwl myfyrwyr!

Committee / Pwyllgor:

President: Jazzy Dale-Goslin (jad60), Vice PresidentSecretary: David Parr, Social Secretaries: Jack Haddon, Rhea Sanders, Wellbeing Officer: Peter Goddard, Publicity Officer: Hannah Farrell, Treasurer: Harry Taylor, Welsh Officer: Emily Howells.

Constitution / Code of Conduct / Risk Assessment

Useful Links / Dolenni Defnyddiol:

Student Minds (UK), Aberystwyth Nightline, Samaritans, PapyrusCampaign Against Living Miserably (CALM)

 

 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576