Geocaching Society

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

Welcome to CacheSoc, Aberystwyth's Geocaching Society. We arrange meetups, Geocache and then go for a Society meal.
 

 

Cymdeithas Geogelcio Prifysgol Aberystwyth, geogelcio, mynd am brydau bwyd, a nosweithiau gêm.

Rydyn ni'n cwrdd i fyny ac rydyn ni'n Geocache, ac ar ôl hynny rydyn ni'n mynd allan am bryd o fwyd. Ar yr wythnosau nad ydym yn geocache, mae gennym Socials o hyd, sy'n cynnwys D&D, nosweithiau Gêm, nosweithiau ffilm a nosweithiau cwis. Mae aelodaeth yn £ 3 ar gyfer yr argraffu a'r deunyddiau eraill a ddefnyddiwn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aberystwyth University's Geocaching Society, geocaching, going for meals, and game nights.

We meet up and we Geocache, and afterwards we go out for a meal. On the weeks we don't geocache, we still have Socials, which include D&D, Game nights, movie nights and quiz nights. Membership is £3 for the printing and other materials we use.

 

President/Llywydd - Lauren Pickens

Treasurer/Thrysorydd - Megan Limburn

Secretary/Ysgrifenydd - Raye Rayner

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576