Product Details

StefansSocks (collection from SU Reception)

Ref: P10010790

Add to Basket

Price: £7.00

Prynwch bâr o sanau heddiw i gefnogi ein hymgyrch #SanauStefan. Gall gwisgo sanau pinc gychwyn sgwrs ardderchog, felly gadewch i ni i gyd wisgo sanau pinc a siarad am iechyd meddwl gyda'n gilydd. Mae'r holl elw yn cyfrannu at weithgareddau iechyd meddwl myfyrwyr a gwaith gydag elusennau ac ymgyrchoedd iechyd meddwl lleol yn Aberystwyth.

Buy a pair of socks today in support of our #Stefanssocks campaign. Wearing pink socks is an excellent conversation starter, so let’s all wear pink socks and talk about mental health together. All profits contributes to student mental health activity and work with local mental health charities and campaigns in Aberystwyth.