Product Details

Team Aber Insurance|Yswiriant Tîm Aber

Ref: M10004900

Add to Basket

Price: £6.00
The insurance provides all students with personal cover for any SU-related activity. Once you have this, you can take part in the activities of as many clubs and societies as you like.|Mae’r yswiriant yn darparu pob myfyriwr ag yswiriant personol ar gyfer unrhyw weithgaredd sy’n ymwneud â’r UM. Unwaith y bydd hwn gennych chi, gallwch gymryd rhan yng ngweithgareddau faint fynnwch chi o glybiau a chymdeithasau.