Product Details

Team Aber Insurance|Yswiriant Tîm Aber

Ref: M10004900

Add to Basket

Price: £4.00
Please login to add items to your basket.

To be a member of a SU club or society, you will first need to purchase our Team Aber Insurance. This is a one off annual fee of £4, which gives each student personal insurance for any SU activity. Once you've paid this, you're good to take part in as many clubs and societies as you want.|

I fod yn aelod o glwb neu gymdeithas yr Undeb, bydd angen i chi brynu yswiriant Tîm Aber yn gyntaf. Ffi flynyddol untro o £4 yw hon sy’n rhoi yswiriant personol i bob myfyriwr ar gyfer unrhyw weithgaredd yr Undeb. Unwaith i chi dalu hon, byddwch chi’n barod i gymryd rhan mewn cymaint o glybiau a chymdeithasau ag y dymunwch.