AberSoc Membership|Aelodaeth AberSoc

Ref: M10004900

Add to Basket

Price: £6.00
Please login to add items to your basket.

To join a Society at Aberystwyth University, you must join AberSoc. What is AberSoc? AberSoc is for all Aberystwyth Students. It supports our societies as well as providing you with a range of facilities and activities to enjoy. AberSoc also covers you on all things insurance when you are taking part and representing a society. This is all for just £7!|I ymuno â Chymdeithas ym Mhrifysgol Aberystwyth, rhaid i chi ymuno â AberSoc. Beth yw AberSoc? Mae AberSoc ar gyfer pob Myfyrwyr Aberystwyth. Mae'n cefnogi ein cymdeithasau, yn ogystal â darparu chi gydag ystod o gyfleusterau a gweithgareddau i'w mwynhau. Mae AberSoc hefyd yn cwmpasu i chi ar bobeth i’w wneud ag yswiriant pan ydych yn cymryd rhan, ac yn cynrychioli cymdeithas. Mae hyn i gyd am ddim ond £7! 

Contact

Please contact union.marketing@aber.ac.uk if you require assistance with this online shop