CYHOEDDI’R RHESTR FER: Rhestr Fer UMAber yn Dathlu Cymdeithasau 2020

No ratings yet. Log in to rate.

Mae'n bleser gan UMAber gyhoeddi rhestr fer ar gyfer Gwobrau UMAber yn Dathlu Cymdeithasau 2020.

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod cyfraniad cymdeithasau a myfyrwyr unigol i wella’r profiad ym Mhrifysgol Aber.

Eleni derbyniwyd 250 o enwebiadau a daeth y panel oedd â’r dasg o lunio’r rhestr fer at ei gilydd yn rhithwir i ddarllen drwy’r enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

Cymdeithas Academaidd y Flwyddyn

 • Anifeiliaid a Milfeddygaeth
 • Y Gyfraith
 • Ffantasi a Ffuglen Wyddonol
 • Daearyddiaeth
 • Swoleg

Cymdeithas Newydd Orau

 • Addysg Ecolegol
 • Byrfyfyr
 • Coctels
 • Anifeiliaid a Milfeddygaeth
 • Vagina Monologues

Y Gymdeithas a Wnaeth y Cyfraniad Mwyaf at Elusen

 • Nawdd Nos
 • Tickled Pink
 • WWF Aber
 • Meddyliau Myfyrwyr

Y Cyfraniad Mwyaf gan Gymdeithas nad yw'n un Elusennol

 • Cwn Aber
 • Pêl-êl
 • Daearyddiaeth
 • Addysg Ecolegol
 • Cymuned Chwaraewyr Gemau Aberystwyth

Y Gymdeithas sydd wedi Gwella Fwyaf Eleni

 • Cwn Aber
 • Reslo
 • Yoga
 • Gwleidyddiaeth Ryngwladol
 • Y Gyfraith
 • KPOP

Personoliaeth Cymdeithasau'r Flwyddyn:

 • Aaron Daniels
 • Amber McNeil
 • Iain Place
 • Kaja Brown
 • Kevin Bell
 • Noel Whelan

Cymdeithas y Flwyddyn

 • Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
 • Gwarchod y Gwenyn
 • Pêl-êl
 • Argyfwng a Model o'r Cenhedloedd Unedig
 • Daearyddiaeth
 • Tickled Pink

Aelod Cymdeithas y Flwyddyn:

 • Frankie Targett
 • Jack Gould
 • James Watson
 • Joel Geraghty
 • Kaja Brown
 • Sarah Shelton

Cynaliadwyedd (Diwylliannol/Cymdeithasol, Amgylcheddol ac Economaidd)

 • Addysg Ecolegol
 • Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus Aberystwyth
 • Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
 • Gwarchod y Gwenyn
 • Cymdeithas Nordig
 • Cydweithfa Bwyd Organig

Gwobr Diwylliant Cymreig

 • Daearyddiaeth
 • Gwirfoddolwyr Cadwraeth Aberystwyth (ACV)
 • Rhwydwaith Myfyrwyr Erasmus Aberystwyth
 • Cydweithfa Bwyd Organig
 • Cymdeithas Slofacia a Tsiec

Gwobr Rhagoriaeth Weinyddol

 • Megan Green
 • Tristan Worssam
 • Nathalia Kinsley
 • James Watson

 

Cyhoeddir yr enillwyr ar-lein a thrwy ein tudalen Facebook ddydd Mawrth 28ain Ebrill o 7:30pm ymlaen.

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576