Yn cyflwyno Masgot UMAber...

No ratings yet. Log in to rate.

Y llynedd, derbyniodd UMAber syniad gwych gan fyfyriwr o’r enw Harry Straw i gael Masgot i’r Undeb i godi calon ein timau: “Byddai hynny'n anhygoel!”

Gyda thua 150 o gemau cartref BUCS yn cael eu cynnal yn Aberystwyth bob blwyddyn, roedd myfyrwyr a fynychodd y Cyfarfod Mawr ar 3ydd Rhagfyr yn hapus i droi’r syniad yn bolisi.

Ar ôl chwilio'n drylwyr am ein ffrind newydd, rydyn ni wrth ein boddau i gyflwyno Masgot newydd UMAber!

Byddwn yn cynnal cystadleuaeth enwi gydol yr wythnos!

 

*RHEOLAU’R GYSTADLEUAETH*

1.      Hoffwch ein Tudalen Facebook* a gwnewch sylwadau ar y postiad hwn gyda'ch awgrym ar gyfer enw**

2.      Ddydd Gwener 25/10 am 11:00am mae'r sylw sydd wedi denu’r nifer fwyaf o ymatebion yn ennill

3.      Bydd y person lwcus a wnaeth y sylw hwnnw’n derbyn pecyn Nwyddau Tîm Aber gan gynnwys hwdi a het - heb sôn am yr hawl i frolio!

 

*Os nad ydych chi’n defnyddio Facebook ond eich bod am gymryd rhan o hyd, e-bostiwch crp12@aber.ac.uk gyda'ch awgrym, a byddwn yn gwneud sylwadau ar eich rhan.

**Er ein bod ni'n hoffi pethau bachog, peidiwch â chynnig enwau sy’n cynnwys rhegi, nag enwau anghwrtais a sarhaus - bydd y Masgot yn bresennol mewn digwyddiadau ar gyfer Teuluoedd.

 

Cofiwch i'r Masgot gael ei gyflwyno yn dilyn syniad myfyriwr yn cael ei droi’n bolisi - os oes gennych chi syniad am unrhyw beth y gallai'r UM fod yn ei wneud - rhowch wybod i ni yma:

www.umaber.co.uk/llywioaber/eichsyniadau/

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.