Undeb y Myfyrwyr yn sicrhau prynhawniau Mercher rhydd ar gyfer Chwaraeon rhyng-Brifysgol.

No ratings yet. Log in to rate.

Ar ôl trafodaethau parhaus gyda’r Brifysgol ac adrannau academaidd yn dilyn polisi a basiwyd yn 2018, cytunwyd y byddai digwyddiadau “Chwaraeon rhyng-Brifysgol dilys” yn cael eu hystyried fel rheswm Amgylchiadau Arbennig derbyniol dros absenoldeb.

Meddai Wojtek Salski, Swyddog Cyfleoedd...

“Y polisi gwreiddiol a gyflwynwyd gan fyfyrwyr oedd sicrhau triniaeth deg i’r rheini sy’n cynrychioli’r Brifysgol mewn Chwaraeon rhyng-Brifysgol.

Credwn yn gryf yn Undeb y Myfyrwyr fod eich amser yn y brifysgol yn fwy na'ch gradd yn unig; mae hefyd yn ymwneud â’r profiadau a'r cyfeillgarwch a ddaw yn ei sgil.

Rydyn ni felly'n falch iawn bod y Dirprwy Is-Ganghellor, Tim Woods wedi gweithio'n ofalus i sicrhau nad oes unrhyw fyfyriwr yn cael ei anfanteisio yn sgil dewis cynrychioli'r Brifysgol.”

 

Bydd gofyn i fyfyrwyr sy'n cymryd rhan gyflwyno Amgylchiadau Arbennig ynghyd â llythyr ategol gan Undeb y Myfyrwyr, sydd ar gael gan yr adran Cyfleoedd Myfyrwyr.

Golyga hyn y bydd unrhyw fyfyriwr sy'n colli asesiad ar y diwrnod hwnnw yn cael cynnig cyfle heb ei gapio ar gyfer yr asesiad sydd dan sylw (fel pe bai am y tro cyntaf).

Serch hynny, fydd hyn ddim yn gweithredu fel estyniad ar gyfer cyflwyno gwaith wedi'i asesu, a bydd yn ofynnol o hyd i fyfyrwyr gyflwyno ymlaen llaw os byddant i ffwrdd ar y dyddiad cau.

Er y caiff y myfyrwyr eu marcio'n absennol ar y diwrnod hwnnw, ni fydd yn sbarduno unrhyw rybuddion. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr barhau i gymryd gofal i sicrhau nad yw ymrwymiadau chwaraeon yn cael blaenoriaeth dros eu hastudiaethau.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.