Teithiau Diwrnod i Fyfyrwyr - 2019/20

Teithiau Diwrnod i Fyfyrwyr - 2019/20

Ydych chi erioed wedi bod eisiau'r cyfle i ymweld â rhywle newydd yn y DU? Gan weithio mewn partneriaeth â'r Swyddfa Ryngwladol rydym wedi cytuno i drefnu nifer o deithiau diwrnod ar y cyd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Mae'r teithiau hyn yn agored i holl Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, ac yn dibynnu ar eu llwyddiant, gallai arwain at drefnu teithiau i leoliadau eraill yn y dyfodol.

Y drefn yw talu fesul taith, ond rhaid i chi brynu'ch tocyn ymlaen llaw ar-lein. Unwaith y byddwch chi wedi prynu'ch tocyn, does ond angen i chi gyrraedd y man cychwyn ar yr amser a'r dyddiad a nodwyd a mynd ati i fwynhau!


Taith i Wyl y Gaeaf yng Nghaerdydd - Dydd Sadwrn 23ain Tachwedd

£17 am daith ddwy-ffordd

Mae gan Wyl y Gaeaf Caerdydd bopeth, gan gynnwys llawr sglefrio iâ dan-do, gweithgareddau tymhorol, stondinau diod a bwyd, i gyd mewn lleoliad dinesig eiconig gyda goleuadau ysblennydd.

Archebwch eich tocyn nawr ar gyfer ein Taith i Wyl y Gaeaf Caerdydd


Taith i Lerpwl - Dydd Sadwrn 22ain Chwefror

£17 am daith ddwy-ffordd

Yn enwog fel man geni’r Beatles a chartref Clwb Pêl-droed Lerpwl, mae gan y ddinas gyfoeth o amgueddfeydd ac atyniadau enwog i'w mwynhau. Neu gallwch siopa drwy’r dydd yn Liverpool ONE a chanol y ddinas.

Archebwch eich tocyn nawr ar gyfer ein Taith i Lerpwl


Taith i Caer - Dydd Sadwrn 25ain Ebrill

£16 am daith ddwy-ffordd

Mae harddwch a hanes Caer yn ei gwneud yn gyrchfan boblogaidd i ymweld â hi. Mae gan y ddinas Amffitheatr Rufeinig fwyaf Prydain, a’r waliau mwyaf cyflawn o amgylch y ddinas, eglwys gadeiriol 1,000 mlwydd oed, rhesi o siopau unigryw 700 oed, a Sw Caer.

Archebwch eich tocyn nawr ar gyfer ein Taith i Caer


Oes gennych chi awgrym ar gyfer taith diwrnod yn y dyfodol?

Mae'r teithiau hyn yn ar gael i holl Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, ac yn dibynnu ar eu llwyddiant, gallai arwain at drefnu teithiau i leoliadau eraill yn y dyfodol.

Felly oes gennych chi awgrym? Rhowch sylwadau isod ac efallai y byddwn ni'n defnyddio'ch syniad yn y dyfodol!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.