SPRING VOLUNTEER OFFICER AND ACADEMIC REP BY-ELECTION CANDIDATES

No ratings yet. Log in to rate.

Now that standing has closed, we are pleased to announce the candidates for the Autumn Volunteer Officer and Academic Rep By-Elections! Voting will open at 10am, Monday 20th April.

Rolau Swyddogion Gwirfoddol

Volunteer Officers

Swyddog y Myfyrwyr Annibynnol

Mark Marshall 

Independent Students’ Officer

 

Swyddog Y Myfyrwyr Ôl-Raddedig

Aaron Mark Daniels

Postgraduate Students’ Officer

 

Rolau Myfyrwyr Ymddiriedolwyr

Student Trustee Roles

Ymddiriedolwr Israddedig

Mark Marshall 

Undergraduate Student Trustee

 

Ysgol Fusnes Aberystwyth

Aberystwyth Business School

Cynrychiolydd Busnes a Rheolaeth Blwyddyn 2

Adam Mcmillan 

Year 2 Business and Management Representative

 

Cynrychiolydd Marchnata Blwyddyn 2

 

Gabriela Aneta Zelawska

Year 2 Marketing Representative

 

Cynrychiolydd Economeg Blwyddyn 3

Aled Filer 

Year 3 Economics Representative

 

Cynrychiolydd Marchnata Blwyddyn 3

 

Teegan Harris

Year 3 Marketing Representative

 

Cynrychiolydd Twristiaeth Blwyddyn 3

 

Carol Chamberlin

Year 3 Tourism Representative

 

Adran Y Gyfraith a Throseddeg

Department of Law and Criminology

Cynrychiolydd LLB Blwyddyn 3

Lauren Pickens
Amara Tamblyn 
Megan Limburn
Cora Jones

Year 3 LLB Representative

 

Cynrychiolydd BA y Gyfraith

Martin Karaivanov 

BA Law Representative

 

Cynrychiolydd Troseddeg Blwyddyn 3

Alisha Woodhouse 

Year 3 Criminology Representative

 

Adran Cyfrifiadureg

Department of Computer Science

Cynrychiolydd Blwyddyn mewn Diwydiant

Joel Adams 

     Year in Industry Representative

 

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 2

Darya Koskeroglu
Joseph Metcalfe 
Clark Seanor

Year 2 Comp Sci Representative

 

Cynrychiolydd Cyfrifiadureg Blwyddyn 3

Alexandra Murphy 

Year 3 Comp Sci Representative

 

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Department of English and Creative Writing

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 2

Adam Butler 

Year 2 English Literature Representative

 

Cynrychiolydd Llenyddiaeth Saesneg Blwyddyn 3

Issy Rixon

Year 3 English Literature Representative

 

Cynrychiolydd Ysgrifennu Creadigol Blwyddyn 3

Alasdair Cuddy 

Year 3 Creative Writing Representative

 

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Department of Geography and Earth Sciences

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Blwyddyn 2

Carina Pearson 

Year 2 Geography Representative

 

Cynrychiolydd Daearyddiaeth Ddynol Blwyddyn 3

Kitty Usher 

Year 3 Human Geography Representative

 

Cynrychiolydd Gwyddorau Amgylcheddol Blwyddyn 3

 

Beth Wright

Year 3 Environmental Science Representative

 

Adran Hanes a Hanes Cymru

Department of History and Welsh History

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 2

 

David Grant

Year 2 History Representative

 

Cynrychiolydd Hanes Blwyddyn 3

 

Mark Marshall

Year 3 History Representative

 

Adran Mathemateg

Department of Mathematics

Cynrychiolydd Blwyddyn 2

 Jordan Ashley Brennan
Helen MacDougall

Megan Atkinson

Year 2 Representative

 

Adran Ffiseg

Department of Physics

Cynrychiolydd Blwyddyn 2

Millie Astbury

Jack Hickton-Cragg

Year 2 Representative

 

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Tusharadri Mahmud

Year 3 Representative

 

Cynrychiolydd Blwyddyn 4

Fleur Groualle

Year 4 Representative

 

Adran Seicoleg

Department of Psychology

Cynrychiolydd Seicolog Blwyddyn 2

Helen Zyka 

Year 2 Psychology Representative

 

Cynrychiolydd Seicolog Blwyddyn 3

Angela Connor
Elizabeth Poppy Manners

Year 3 Psychology Representative

 

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm Theledu

Department of Theatre, Film and Television

Cynrychiolydd Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 2

Rachel Lewis 

Year 2 Media and Communication Studies Representative

 

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 2

Harriet Duffy 

Year 2 Film and Television Studies Representative

 

Cynrychiolydd Cyd Anrhydedd Blwyddyn 2

Tayler Walters 

Year 2 Joint Honours Representative

 

Cynrychiolydd Astudiaethau Drama a Theledu Blwyddyn 2

Anwen Harries 

Year 2 Drama and Theatre Studies Representative

 

Cynrychiolydd Gwneud Ffilmiau  Blwyddyn 2

Pettrus C. A. Vizioli 

Year 2 Film Making Representative

 

Cynrychiolydd Astudiaethau Ffilm a Theledu Blwyddyn 3

Lucy Platten
Marin Beriša 

Year 3 Film and Television Studies Representative

 

Cynrychiolydd Astudiaethau Drama a Theledu Blwyddyn 3

Rachel Barwise 

Year 3 Drama and Theatre Studies Representative

 

Cynrychiolydd Astudiaethau Cyfryngau a Chyfathrebu Blwyddyn 3

Natalia Ciecierska

Year 3 Media and Communication Studies Representative

 

Cynrychiolydd Gwneud Ffilmiau  Blwyddyn 3

Alister Malcolm
Alaw Edwards

Year 3 Film Making Representative

 

Cynrychiolydd Senograffi a Dylunio Theatr Blwyddyn 3

Jake Christie

Year 3 Scenography and Theatre Design Representative

 

 

IBERS

Cynrychiolydd Gwyddorau Gwledig Blwyddyn 3

Joshua Stephens

Year 3 Rural Sciences Representative

 

Ysgol Celf

School of Art

Cynrychiolydd Blwyddyn 2

Katerina Vranova
Richard Dannenberg

Year 2 Representative

 

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Dottie-May Aston

Year 3 Representative

 

Ysgol Addysg

School of Education

Cynrychiolydd Addysg Blwyddyn 2

Steph Louise Moore
Bethan Stewart 

Year 2 Education Representative

 

Cynrychiolydd Addysg Blwyddyn 3

Charlotte Goode 

Year 3 Education Representative

 

Cynrychiolydd Astudiaethau Plentyndod Blwyddyn 3

Ffion Taylor 

Year 3 Childhood Studies Representative

 

Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol

International Politics

Cynrychiolydd Blwyddyn 3

Jack Parker

Year 3 Representative

 

 

 

 

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576