Pwy yw’ch ymgeiswyr…

No ratings yet. Log in to rate.

Mae’r adeg yna o’r flwyddyn wedi cyrraedd eto; pan fydd y campws yn llawn ymgeiswyr yn siarad am yr etholiadau eleni!

Bydd pleidleisio yn agor am 9yb ddydd Llun 11eg – ddydd Gwener 15fed o Fawrth trwy eich e-bost neu ar Ap Aber.

Bydd modd i chi weld lluniau a maniffestos ymgeiswyr o ddechrau wythnos nesaf ar www.umaber.co.uk/etholiadau ond am nawr, dyma’r ymgeiswyr…

 

Rolau Swyddogion Llawn-amser

 

Swyddog Materion Academaidd

Chloe Wilkinson-Silk

Llywydd

Dhanjeet Ramnatsing

Kieran Russell Metson

Curtis Howard

Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr

Harry Adams

James Coulton

Cerys Haf Smith

Aimee Ford

Thomas Nolan

Wojciech Salski

Swyddog Llesiant

Christopher Mason

Emily-Jane Payne

Petru Rey

Huzaifa Khalifa

Daniel Hardman

Aaron Daniels

Samantha Wilding

Oliver Earl

Lydia Chilvers

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

Anna Wyn Jones

Tomos Ifan

Rolau Swyddogion Gwirfoddol

 

Swyddog Y Myfyrwyr Croenddu, Asiaidd A Lleiafrifoedd Ethnig

Anil Campbell

Swyddog Y Myfyrwyr Anabl

Aaron Mark Daniels

Swyddog Yr Amgylchedd a Chynaladwyedd

Charlotte Cooper

Iris Kalian

Swyddog Y Myfyrwyr Rhyngwladol

Jackie Jarocki

Swyddog Y Myfyrwyr LHDTC+

Emily Eaton

Lyra Hawkins

Cadeirydd Yr Undeb

Ellen Hjort

Joao Louro

Swyddog Yr Iaith Gymraeg

Rhydian Jones

Emily Mary Bennett

Swyddog Y Menywod

Sophie Grave

Rolau Cynrychiolwyr Cyfadran

 

Cyfadran Y Celfyddydau A’r Gwyddorau Cymdeithasol (IR)

Roisin Donnelly

Cyfadran Busnes A Gwyddorau Ffisegol (IR)

Sivert Hellvik Havso

Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear A Bywyd (IR)

Elizabeth Silvester

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019