Pwy yw’ch ymgeiswyr…

No ratings yet. Log in to rate.

Mae’r adeg yna o’r flwyddyn wedi cyrraedd eto; pan fydd y campws yn llawn ymgeiswyr yn siarad am yr etholiadau eleni!

Bydd pleidleisio yn agor am 9yb ddydd Llun 11eg – ddydd Gwener 15fed o Fawrth trwy eich e-bost neu ar Ap Aber.

Bydd modd i chi weld lluniau a maniffestos ymgeiswyr o ddechrau wythnos nesaf ar www.umaber.co.uk/etholiadau ond am nawr, dyma’r ymgeiswyr…

 

Rolau Swyddogion Llawn-amser

 

Swyddog Materion Academaidd

Chloe Wilkinson-Silk

Llywydd

Dhanjeet Ramnatsing

Kieran Russell Metson

Curtis Howard

Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr

Harry Adams

James Coulton

Cerys Haf Smith

Aimee Ford

Thomas Nolan

Wojciech Salski

Swyddog Llesiant

Christopher Mason

Emily-Jane Payne

Petru Rey

Huzaifa Khalifa

Daniel Hardman

Aaron Daniels

Samantha Wilding

Oliver Earl

Lydia Chilvers

Swyddog Diwylliant Cymreig a Llywydd UMCA

Anna Wyn Jones

Tomos Ifan

Rolau Swyddogion Gwirfoddol

 

Swyddog Y Myfyrwyr Croenddu, Asiaidd A Lleiafrifoedd Ethnig

Anil Campbell

Swyddog Y Myfyrwyr Anabl

Aaron Mark Daniels

Swyddog Yr Amgylchedd a Chynaladwyedd

Charlotte Cooper

Iris Kalian

Swyddog Y Myfyrwyr Rhyngwladol

Jackie Jarocki

Swyddog Y Myfyrwyr LHDTC+

Emily Eaton

Lyra Hawkins

Cadeirydd Yr Undeb

Ellen Hjort

Joao Louro

Swyddog Yr Iaith Gymraeg

Rhydian Jones

Emily Mary Bennett

Swyddog Y Menywod

Sophie Grave

Rolau Cynrychiolwyr Cyfadran

 

Cyfadran Y Celfyddydau A’r Gwyddorau Cymdeithasol (IR)

Roisin Donnelly

Cyfadran Busnes A Gwyddorau Ffisegol (IR)

Sivert Hellvik Havso

Cyfadran Gwyddorau’r Ddaear A Bywyd (IR)

Elizabeth Silvester

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.