NÔL I ABER 2019

No ratings yet. Log in to rate.

 

Yn ystod digwyddiad NÔL I ABER eleni, trefnodd 16 o glybiau a chymdeithasau aduniad â'u haelodau blaenorol.

Roedd hyn yn amrywio o gemau cyfeillgar o rygbi a pholo dwr i sesiwn gan y Gymdeithas Roc yn Nhafarn yr Angel; daeth y digwyddiad â'r gorffennol a'r presennol ynghyd.

Gan gyfnewid profiadau, dathlu gyda'i gilydd a dal i fyny, cafodd myfyrwyr gyfle i fynd ar daith yn ôl mewn amser a hefyd gweld sut mae'r dyfodol yn edrych i rai o'u ffrindiau.

Hoffai UMAber achub ar y cyfle hwn i ddiolch i’r Swyddfa Alumni a ChronfaAber am ariannu'r digwyddiad ar y cyd â ni.

A hoffai'r Swyddfa Alumni ac UMAber ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi cymryd rhan gan wneud digwyddiad NÔL I ABER 2019 yn gymaint o lwyddiant.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576