Myfyrwyr a swyddogion yn dewis elusennau RAG eleni

No ratings yet. Log in to rate.

Eleni, dechreuodd Undeb y Myfyrwyr dderbyn awgrymiadau ar gyfer Elusen y Flwyddyn Codi a Rhoddi (RAG) yn yr wythnos cyn y Glas.Cawson ni sawl awgrym ac aeth y rhai mwyaf poblogaidd at Bleidlais yr Holl Fyfyrwyr yn ystod yr Wythnos Ymgartrefu rhwng dydd Llun 24 a dydd Gwener 28 Medi. Y tair derfynol oedd Cymdeithas y Clefyd Niwronau Modur, Smile for Joel a Mind UK.

Ar ôl wythnos o bleidleisio a 2793 o bleidleisiau, cafodd Mind UK ei dewis yn Elusen y Flwyddyn gan y myfyrwyr. Bydd yr elusen honno’n cael traean o gyfanswm arian RAG sy’n cael ei godi eleni.

Meddai Maxine Carvin, un o'r myfyrwyr a awgrymodd Mind UK:

"Mae'r Clwb Cleddyfa yn cefnogi Mind ers cwpl o flynyddoedd, ac fel Llywydd y Clwb, roeddwn i'n teimlo ei bod hi’n bwysig tynnu sylw myfyrwyr eraill at yr achos gwerthfawr hwn. Dwi'n credu ei bod hi’n bwysig bod gan bobl sy’n parhau i frwydro yn erbyn problem iechyd meddwl lais i’w glywed a’u bod nhw’n cael cymorth.”

Eleni, bydd yr Undeb yn parhau i rannu ei gronfa Codi a Rhoi (RAG) yn dair. Bydd traean o'r arian sy’n cael ei godi’n mynd at Mind, sef dewis y myfyrwyr, bydd traean arall yn mynd at Gwn Tywys Cymru, sef dewis y swyddogion llawn amser, a bydd y traean olaf ar gael ar ffurf grantiau bach fel rhan o’n Cronfa Gymunedol ar ddiwedd y flwyddyn.

Maxine Carvin a enwebodd Mind a Louisa Fletcher, Swyddog Cyfleoedd UMAber

Meddai Louisa Fletcher, Swyddog Cyfleoedd UMAber, ar ran y swyddogion llawn amser:

"Mae’n braf gweld bod Cwn Tywys Cymru wedi cael ei dewis fel ein helusen Gymreig ar gyfer RAG eleni. Mae llawer ohonom ni’n cymryd ein golwg yn ganiataol, felly ffaith syfrdanol yw bod rhywun arall yn y DU yn mynd yn ddall bob awr. Mae cwn tywys yn darparu gwasanaeth hanfodol bwysig i filoedd o bobl. Mae'n caniatáu i bobl ennill neu adennill eu rhyddid a'u hannibyniaeth ar ôl colli eu golwg. Mae’n siwr y bydd myfyrwyr Aber yn cefnogi gwaith anhygoel yr elusen ac mae’n bosib y byddwn ni hyd yn oed yn codi digon o arian i noddi ci bach!”

Gall timau chwaraeon a chymdeithasau gefnogi eu dewis elusennau o hyd drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau codi arian penodol.

Dadansoddiad Pleidleisio:

Charity - Votes

Mind UK - 1444

Cymdeithas y Clefyd Niwronau Modur - 1002

Smile for Joel - 347

Cyfanswm y pleidleisiau - 2793

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019