Myfyrwyr a Swyddogion yn dewis Elusennau RAG y Flwyddyn

Eleni, dechreuodd Undeb y Myfyrwyr dderbyn awgrymiadau ar gyfer Elusen y Flwyddyn Codi a Rhoddi (RAG) yn yr wythnosau cyn cyfnod y Glas.

Derbyniwyd sawl awgrym a chynhaliwyd pleidlais ar y rhai mwyaf poblogaidd yn ystod yr Wythnos Ymgartrefu rhwng dydd Llun 24ain a dydd Gwener 28ain Medi.

Roedd y rhestr fer derfynol yn cynnwys Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF), Cwn Tywys Cymru ac elusen Cancr y Coluddyn y DU. Ar ôl wythnos o bleidleisio, dewisodd myfyrwyr Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd i fod yn Elusen y Flwyddyn.

Meddai Wojtek Salski, Swyddog Cyfleoedd:

”Rydyn ni'n gwybod bod llawer o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn gofidio’n arw am yr angen i amddiffyn bywyd gwyllt a'r blaned. Gyda materion fel datgoedwigo, difodiant a newid yn yr hinsawdd yn dod yn argyfyngau byd-eang, rydym yn edrych ymlaen at geisio curo cyfanswm y llynedd.”

Rhennir arian RAG UMAber yn gyfartal rhwng dwy gronfa, Elusen y Flwyddyn a Chronfa Gymunedol sy’n cael ei dosbarthu ymysg elusennau lleol yng Nghanolbarth Cymru ar ffurf grantiau.

Gall timau chwaraeon a chymdeithasau gefnogi eu dewis elusennau o hyd drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau codi arian penodol.

 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576