Mae’r Cyfnod Sefyll Nawr ar Agor ar gyfer Etholiadau Swyddogion 2020

No ratings yet. Log in to rate.

Gyda blwyddyn newydd, daw'r cyfnod sy’n arwain at yr etholiadau, gydag arwyddion mewn sialc, baneri, taflenni, fideos ymgyrchu a gwahoddiadau grwp Facebook. P’un ai ydych chi’n ymgyrchydd neu’n bleidleisiwr, dylech dreulio amser yn ystyried cyfranogi, a does dim amser gwell am hynny na chyn i'r tymor newydd ddechrau.

Unwaith eto eleni, yn ogystal â pha nodweddion fyddan nhw’n eu cyfrannu at y rôl a sut fyddan nhw o fudd i’r tîm swyddogion etholedig ehangach, byddwn yn gofyn cwestiynau penodol i ymgeiswyr am rolau Swyddogion Llawn-amser ar y syniadau mae myfyrwyr wedi’u cyflwyno, ynghyd â sut fyddan nhw’n mynd ati i’w gweithredu.

Y syniad yw y bydd gan fyfyrwyr, pan fyddant yn mynd ati i bleidleisio, dealltwriaeth o sut y bydd ymgeiswyr yn blaenoriaethu ac yn gweithio tuag at bolisi presennol fel y penderfynir gan fyfyrwyr.

Er y bydd digonedd o bwyslais ar y Swyddogion Llawn-amser, sy’n cael eu talu i gynrychioli myfyrwyr y flwyddyn nesaf, mae’n dal i fod yn bosib i chi fod yn rhan o'r newid, ochr-yn-ochr â’ch astudiaethau, drwy sefyll i fod yn un o'n Swyddogion Gwirfoddol.

I sefyll yr etholiad, ewch i www.umaber.co.uk/etholiadau a chwblhewch y ffurflen sefyll ar-lein erbyn 12pm ddydd Mawrth 25ain Chwefror. Os mai pleidleisio yw'r cyfan rydych chi am ei wneud, cewch wneud hynny ar ApAber neu drwy ddefnyddio'r ddolen bleidleisio unigryw a gaiff ei he-bostio atoch rhwng dydd Llun 9fed a dydd Gwener 13eg Mawrth.

Os hoffech chi gael mwy o gyngor neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar undeb.etholiadau@aber.ac.uk.

Eich prifysgol chi yw hi, felly lluniwch ei dyfodol, oherwydd mae eich llais chi'n bwysig!

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.