Mae UMAber yn chwilio am wirfoddolwyr i wisgo siwt y Masgot newydd

No ratings yet. Log in to rate.

Dyma DragonyMcDragonFace Bydd yn ymddangos yn aml mewn digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn - gwnewch yn siwr eich bod yn dweud helo. #RhyddhaurDdraig

 

Am fod yn Actor Masgot?

Mae gennym ni esgidiau mawr i'w llenwi - yn llythrennol! Rydym yn chwilio am fyfyrwyr brwd i wisgo siwt Masgot newydd UMAber mewn digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

Bydd gwirfoddolwyr yn ymuno â thîm bach o ddefnyddwyr Masgot hyfforddedig - bydd galw arnynt yn ôl yr angen ar gyfer:

·         Digwyddiadau mawr yr UM (e.e. Ffair y Glas)

·         Gemau Cartref (e.e. Chwaraeon BUCS)

·         Digwyddiadau perthnasol eraill fel Rhyngolgampau Farsiti.

Oherwydd cyfyngiadau maint gwisg y Masgot, ni allwn ond derbyn gwirfoddolwyr sy'n gallu ei gwisgo'n gyfforddus ac yn ddiogel. Efallai y bydd gwirfoddolwyr talach neu braffach yn ei chael hi'n rhy anghyfforddus - os ydych chi'n ansicr, gofynnwch am gyfle i roi cynnig arni.

 

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, dewch o hyd i rôl Actor Masgot ar ein tudalen cyfleoedd cyfredol yma:

www.umaber.co.uk/timaber/gwirfoddoli/cyfloeddcyfredol/

 

Cofiwch i'r Masgot gael ei gyflwyno yn dilyn syniad myfyriwr yn cael ei droi’n bolisi - os oes gennych chi syniad am unrhyw beth y gallai'r UM fod yn ei wneud - rhowch wybod i ni yma:

www.umaber.co.uk/llywioaber/eichsyniadau/

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576