Ffyrnau Microdon nawr ar gael yn Undeb y Myfyrwyr

No ratings yet. Log in to rate.

Yn dilyn cyflwyno syniad trwy ein 'Eich Syniadau'ar ein gwefan. Rydym wedi gwrando ac yn cydnabod eich bod chi am gael lle ar y campws i gynhesu'ch bwyd!

Mae UMAber wedi prynu dwy ffwrn ficrodon a fydd ar gael yn ardal Danddaearol Undeb y Myfyrwyr, o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor, rhwng 9am a 4pm.

Meddai Molly-Jean Longden, Swyddog Llesiant:

“Mae'n wych gweld syniadau ein myfyrwyr yn cael eu gwireddu. Bydd hyn yn gymorth mawr i bawb sydd ag ond ychydig o arian, ond sy'n dal i fod eisiau bwyta prydau poeth, yr holl bobl hynny yn ystod arholiadau sydd ar y campws am oriau maith, yn ogystal â myfyrwyr cyffredin sydd am gynhesu pastai.

Rwy'n teimlo’n gyffrous wrth weld y syniad hwn yn cael ei weithredu ac i'n myfyrwyr gael rhywbeth gwirioneddol yn ôl o'r syniadau y maent wedi'u cyflwyno.”

Am ragor o wybodaeth ynglyn â sut i gyflwyno syniadau, ewch i'n gwefan.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576