Ffair Tai 2019

No ratings yet. Log in to rate.

Ddydd Iau yma, rydym yn cynnal Ffair Llety a Thai UMAber 2019 ac roeddem yn meddwl y byddem yn rhoi gwybod i chi pa fudiadau a busnesau tai fydd yn mynychu’r digwyddiad eleni, er mwyn i chi baratoi unrhyw gwestiynau (os oes gennych chi rai).

Mae Ffair Llety a Thai Undeb y Myfyrwyr yn ‘siop un stop’ am bopeth sy’n ymwneud â llety, ac felly’n gyfle gwych i chi ddechrau deialog gyda landlordiaid ac asiantau gosod eiddo yn yr ardal. Dim ond darparwyr sydd wedi cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru gaiff eu gwahodd, ac mae ystod o wasanaethau wrth law drwy gydol y dydd i ddarparu cyngor ac arweiniad ar gytundebau tenantiaeth, biliau, diogelwch, arbed ynni a llawer mwy.

Pwrpas y ffair yw rhoi'r holl wybodaeth ac atebion i chi i unrhyw gwestiynau sydd gennych chi cyn i chi fynd ati i ddechrau chwilio am eich cartref newydd ar gyfer eich amser yn y brifysgol.

Wrth i ni agosáu at yr adeg honno o'r flwyddyn pan fyddwch chi'n dechrau chwilio am dy / llety newydd, mae staff a swyddogion UMAber wedi llunio canllaw tai y byddwch chi'n gallu ei gasglu yn y Ffair Llety a Thai, i'ch helpu chi â'r dasg o ddod o hyd i le i fyw! Yn gynwysedig yn y canllaw defnyddiol hwn mae rhestr wirio tai.

Y peth pwysicaf i'w gofio yw ... peidiwch â rhuthro i mewn i unrhyw beth, mae digonedd o amser.

Os ydych chi angen cyngor, neu os ydych chi am i ni fwrw golwg dros eich cytundeb, yna cysylltwch â Gwasanaeth Cynghori UMAber ar undeb.cyngor@aber.ac.uk.

Tudalen digwyddiad arlein

Bydd ein Ffair Llety a Thai yn croesawu mudiadau a fydd yn gallu eich helpu i ddewis y lle iawn i fyw.

Stondinau:

A1 Property Letting

Aberletting

Advancing Aberystwyth

ALP

Cambria Student Rooms

Condor Properties

GD Lettings

Glide

Homes for Students

MS Properties

Natural Resources Wales

Philip Evans Estates

SeabreezeStudent

Student Support

University Accommodation Office

WhatUni

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576