Crynodeb o Wythnos Arian Myfyrwyr UMAber

No ratings yet. Log in to rate.

Yr wythnos diwethaf, trefnwyd Wythnos Arian UMAber, oedd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau er mwyn helpu myfyrwyr i feddwl am bwysigrwydd cyllidebu.

Fel rhan o hyn, aethom ati i greu Coeden Arian Myfyrwyr; gofynnwyd am eich hintiau handi ar gyfer arbed arian, ac mae ambell un o’r rhai mwyaf poblogaidd i’w gweld isod:

  • Cynlluniwch eich prydau bwyd, os ydych chi’n mynd ati i goginio fel grwp neu’n cynhyrchu llwyth o fwyd ar y tro ac yn ei rewi am yr wythnos.
  • Cofiwch bwer disgownt myfyrwyr pan fyddwch chi’n mynd allan, a phrynwch Gerdyn Totum i sicrhau’r arbedion gorau.
  • Lluniwch gyllideb a chadwch ati; tynnwch arian parod allan o'ch cyfrif pan fo angen bob amser, a chadwch rywfaint o'r neilltu ar gyfer diwrnod glawog.
  • Rhowch gynnig ar gadw’n sobr ambell noson, neu ystyriwch yfed cyn i chi fynd allan.
  • Gwiriwch gyfraddau cyfnewid arian yn rheolaidd os ydych chi'n Fyfyriwr Rhyngwladol i sicrhau eich bod yn cael y gyfradd orau sydd ar gael.

Yn ogystal â hyn, cynhaliwyd ein fersiwn ein hunain o The Price is Right, lle gofynnwyd i chi ddyfalu gwerth cynnwys ein basged siopa o archfarchnad, er mwyn profi eich gallu i ragweld pris nwyddau.

Dyma’r canlyniadau ac enwau’r rheiny a ddyfalodd orau:

Basged 1 - Morrisons - Sokol Bardhi

Basged 2 - Tesco - Veronika Karsanova

Basged 3 - Iceland - Kieran Todd

Mae'r holl enillwyr wedi cael eu hysbysu drwy e-bost gyda manylion sut i gasglu eu gwobrau siopa

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.