Codi a Rhoi (RAG) UMAber yn codi miloedd o bunnoedd i elusennau lleol a chenedlaethol.

No ratings yet. Log in to rate.

Eleni mae myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi codi a rhoi dros £8,600 bunnoedd i elusennau gan gynnwys Mind a Chwn Tywys Cymru.

Cronfa yw RAG(codi a rhoi) Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sy’n cael ei chasglu’n bennaf gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau a grwpiau gwirfoddoli, ond gall unrhyw fyfyrwyr ymwneud â’r fenter. Mae codi arian, sy'n gyfangwbl dan arweiniad myfyrwyr, yn caniatáu i fyfyrwyr Aberystwyth ddod at ei gilydd i gefnogi achosion lleol a chenedlaethol.

Eleni mae'r arian a godwyd hefyd wedi cael ei roi mewn Cronfa Gymunedol sy'n caniatáu i elusennau lleol ledled Canolbarth Cymru gynnig am arian ar ffurf grantiau i gefnogi eu gwaith. Mae ceisiadau am arian o’r Gronfa Gymunedol bellach ar agor tan 20fed Medi 2019 yn www.umaber.co.uk/cronfagymunedol gyda dyraniad grantiau yn cael ei benderfynu gan banel myfyrwyr.

Mae UMCA (Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth) hefyd wedi bod yn weithredol, gan gasglu £2,683 ar gyfer Cymru Sant Ioan a Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru.

Meddai Wojtek Salski, Swyddog Cyfleoedd UMAber: “Mae'n anhygoel gweld faint o effaith y gall cymuned myfyrwyr Aberystwyth ei chael. Bob blwyddyn mae ein myfyrwyr yn gwneud dewis ymwybodol i roi eu hamser ac arian at wahanol achosion heb ofyn am unrhyw beth yn ôl. Mae'r weithred hon o roi yn brawf o gydymdeimlad a haelioni ein myfyrwyr tuag at eraill.”

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.