#CaruUMau

No ratings yet. Log in to rate.

Beth yw #CaruUMau?

Mae'r #CaruUMau eleni yn canolbwyntio ar sut mae UMau yn effeithio ar fywydau myfyrwyr unigol. Mae'r ymgyrch hon, dan arweiniad yr UCM, yn amlygu gwerth gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr a'r hyn a wnawn i bob myfyriwr.

Dydd Iau 29 Tachwedd yw Diwrnod Gweithredu #CaruUMau, lle rydyn ni'n dod at ei gilydd i dynnu sylw at undebau myfyrwyr ar fyfyrwyr unigol a pham ein bod ni'n hynod falch o'n holl waith anhygoel.

Ar Ddiwrnod #CaruUMau byddwn ni'n gofyn i chi dynnu sylw at yr effaith gadarnhaol sydd gan yr undeb myfyrwyr arnoch chi. Rydym yn gobeithio hyrwyddo eich straeon anhygoel, felly os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â ni ac ymunwch â'r ymgyrch.

Mae ein Diwrnodau #CaruUMau blaenorol wedi derbyn llawer iawn o gefnogaeth gyda myfyrwyr, swyddogion ac eraill sy'n rhannu'r rhesymau pam eu bod yn caru undebau myfyrwyr.

Ein Heffaith y Flwyddyn yma:

Roedd 54% o fyfyrwyr yn ymgysylltu â'r UM - naill ai trwy Dîm Aber, cael cefnogaeth neu etholiadau

Tîm Aber

 • 2731 o aelodau Tîm Aber
 • 55 o glybiau chwaraeon
 • 89 cymdeithas
 • 2572 Aelodau Gymdeithas
 • 1784 Aelodau Clwb Chwaraeon
 • Ymunodd 30 o dimau i raglen gynghrair BUCS ar gyfer y Tymor 2018-19 gyda chyfradd ennill o 25%!
 • Mae 50% o Lywyddion, Trysoryddion ac Ysgrifenyddion Tîm Aber yn Fenywod
 • Mynychodd 123 o glybiau chwaraeon a chymdeithasau y Ffeiriau UM ym mis Medi
 • Roedd bron i hanner y myfyrwyr yn Aberystwyth yn bresennol ar Ffeiriau UM ym Medi 2018 - cymerodd dros 180 o wahanol sefydliadau ran dros y ddau ddiwrnod!

Yn helpu chi i fod yn hapus ac yn iach!

 • 110 o achosion cynghori ers mis Medi
 • Mynegodd 651 wybodaeth gyngor ar-lein
 • Denodd Ffair Tai dros 500 o fyfyrwyr. Dangosodd arolwg y llynedd fod dros 10% o'r rhai a fynychodd yn dewis eu lle i fyw diolch i'r Ffair Tai

Rhoi'r gair olaf i chi!

 • 2832 o bleidleiswyr yn ein Hetholiadau Gwanwyn - record 35% o fyfyrwyr!
 • 8 syniad a basiwyd, gyda 6 arall i'w drafod yn Y Cyfarfod Mawr yr wythnos nesaf
 • 6 Swyddogion Gwirfoddoli (3 arall i'w pleidleisio yn yr wythnos hon)
 • 5 Cynrychiolwyr Cyfadran
 • 43 Polisïau Cyfredol - Pob un yn dod o fyfyriwr
 • Mae 57% o fyfyrwyr yn cytuno bod undeb y myfyrwyr yn cynrychioli eu diddordeb academaidd yn effeithiol
 • 212 o gynrychiolwyr wedi'u recriwtio ac mae 83% wedi'u hyfforddi eleni.
 • 25 o sesiynau hyfforddi i gynrychiolwyr
 • 238 enwebiadau ar gyfer gwobrau myfyrwyr a staff

Gwirfoddoli

 • 201 o wirfoddolwyr cofrestredig
 • Cofnodwyd 2090 o oriau gwirfoddoli (hyd yn hyn!)
 • 3 diwrnod gweithredu sy'n cynnwys 30 o fyfyrwyr, gan gynnwys gwirfoddoli meithrin a glanhau traethau

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.