Byddwch yn Fyfyriwr Adolygydd

No ratings yet. Log in to rate.

Allech chi ein helpu ni i sicrhau bod cyrsiau newydd a phresennol yn diwallu anghenion myfyrwyr Aber? Os felly, ystyriwch wneud cais i fod yn Adolygydd.

Dyma rôl wirfoddol newydd lle cewch hyfforddiant i fynychu digwyddiadau untro sy'n cymeradwyo ac yn adolygu cyrsiau. Drwy fod yn Fyfyriwr Adolygwr, byddwch wedi cael eich dewis ar sail eich sgiliau a'ch profiad i ddarparu adborth ar brofiadau myfyrwyr.

Mae'r rôl hon yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheiny sy'n awyddus i ddatblygu'r sgiliau sydd ganddynt a meithrin rhai newydd ym meysydd ymchwil, meddwl yn feirniadol, adlewyrchu, dadansoddi, diplomyddiaeth a sgiliau cyfarfod. Hefyd, mae'n berthnasol i'r rheiny sydd am gael gwell dealltwriaeth o'r brifysgol, ei strwythurau a'i phrosesau ansawdd. 

Yn ogystal â chael tystysgrif ddiwedd y flwyddyn, rydym yn gweithio i sicrhau bod y rôl yn cael ei chydnabod ar eich tystysgrif HEAR ar ôl ei chwblhau.

Meddai Megan Hatfield, y Swyddog Materion Academaidd:

"Mae bod yn Adolygydd yn gyfle gwych i gael gwell goleuni ar y ffordd mae'r Brifysgol yn gweithio ac yn defnyddio'ch sgiliau i feirniadu cyrsiau newydd a chyrsiau presennol. Fel adolygydd, byddwch yn dysgu a datblygu sgiliau gwerthfawr iawn a chael gwir fewnbwn i'ch Prifysgol. Dyma gyfle gwych a byddwn i'n argymell bod pob myfyriwr yn ystyried cymryd rhan"

Mae croeso i bob myfyriwr wneud cais drwy'r flwyddyn a chaiff y rolau eu hadolygu'n achlysurol. Os cewch chi eich dewis, fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn hyfforddiant, cewch eich ychwanegu at fanc o fyfyrwyr a chewch wahoddiad wrth i ddigwyddiadau gael eu trefnu Mae presenoldeb yn seiliedig ar eich argaeledd ac os gallwch chi ei gymryd rhan, cewch gymorth gan y Swyddog Materion Academaidd a Staff yr Undeb.

Am fwy o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i:

www.umaber.co.uk/llywioaber/cynrychiolwyrmyfyrwyr/myfyrwyradolygwyr/

 

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.