Blog Swyddog - Diweddariad Pantycelyn

No ratings yet. Log in to rate.

Gyda mis Medi yn prysur agosáu er gwaethaf amgylchiadau covid-19, mae datblygiad Pantycelyn yn dod yn ei flaen yn llwyddiannus ac ar darged. Mae oddeutu 125 o fyfyrwyr wedi archebu lle yno, sy’n golygu ei fod dros 2/3 llawn, ffigwr y gallant fod yn falch iawn ohono.

Edrychwn ymlaen i groesawu preswylwyr cyntaf Pantycelyn ar ei newydd wedd, a byddwn yn cydweithio gyda’r Brifysgol i ystyried canllawiau covid-19 wrth i’r flwyddyn academaidd newydd agosau.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae UMCA a’i bwyllgor wedi bod yn cyd-weithio gyda Rhodri Llwyd Morgan a’r Brifysgol er mwyn sicrhau y bydd gymuned Gymraeg gref yn bodoli ym Mhantycelyn pan fydd yn agor. Cynhaliwyd ystod o gyfarfodydd er mwyn trafod cynlluniau’r Brifysgol o ran beth fydd ym Mhantycelyn; er enghraifft ystafelloedd dysgu ac ymarfer ar gyfer yr Aelwyd, a faint o reolaeth fydd gan UMCA dros yr ystafelloedd. Rydym yn hynod o falch i ddweud fod pawb ar yr un dudalen, a bydd hen arferion ac arferion newydd yn cael ei sefydlu ym Mhantycelyn er mwyn sicrhau cymuned Gymraeg gref.

Yn ogystal, wedi i’r Pwyllgor gael eu tywys o amgylch yr adeilad, trafodom y posibilrwydd o sefydlu Pwyllgor Pantycelyn ynghyd a phwyllgor UMCA. Mae hyn er mwyn sicrhau gofal am y gymuned a'r trigolion, gan gynnwys Pantycelyn gyda Phwyllgor UMCA i ofalu am y Cymry oll, ledled y campws.

Rydym i gyda yn hynod falch fod Pantycelyn yn ail agor ac yn edrych ymlaen at weld y lle ar ei newydd wedd pan fydd yr amser yn caniatáu.

 

Tomos Ifan

Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576