Beth yw Gwasanaeth Cynghori UMAber?

No ratings yet. Log in to rate.

Mae Gwasanaeth Cynghori UMAber yn cynnig cyngor a gwybodaeth sy’n gyfrinachol, yn ddiduedd ac yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth.

Mae’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu ar ffurf sesiynau galw heibio, apwyntiadau, e-bost a ffôn. Hefyd, rydyn ni’n cynnal gweithgareddau a digwyddiadau eraill i ddatblygu ymwybyddiaeth o hawliau a chyfrifoldebau myfyrwyr i sicrhau eich bod chi mor hapus ac iach â phosib yn ystod eich cyfnod yn Aberystwyth.

Rydyn ni’n cynnig cyngor a gwybodaeth ar amrywiaeth o bethau, gan gynnwys:

  • Materion academaidd
  • Arian a chyllid myfyrwyr
  • Tai a llety
  • Iechyd a llesiant

Beth bynnag fo’r broblem, os ydych chi’n ansicr ynglyn â’r hyn i’w wneud, dewch i’n gweld ni. Byddwn ni’n gwneud ein gorau i ddatrys eich problem ac os na fyddwn ni’n llwyddo, gallwn ni eich cyfeirio chi at rywun sy’n gallu.

 

Cysylltwch â ni drwy’r dulliau canlynol:

Galw heibio: Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais

Ffôn: 01970 612700

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Mae llwyth o wybodaeth ar ein gwefan hefyd:

www.umaber.co.uk/cyngor

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019