Awgrymwch ein Helusen y Flwyddyn ar gyfer 2019/20

No ratings yet. Log in to rate.

Unwaith eto eleni, rydym yn chwilio am fyfyrwyr i helpu â phenderfynu ar un o'n dwy elusen Codi Arian a Rhoi (RAG) ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

I'r rheiny ohonoch sy'n anghyfarwydd â'r fenter, mae RAG UMAber yn gronfa sy'n cael ei rhannu'n gyfartal rhwng dau achos da bob blwyddyn:

  • Rhoddir y swm cyntaf i Elusen y Flwyddyn - caiff myfyrwyr gyfle i gynnig a phleidleisio drosti yn ystod cyfnod y Glas bob blwyddyn.
  • Rhoddir yr hanner arall mewn Cronfa Gymunedol a gaiff ei dosbarthu ymysg elusennau lleol ar ffurf grantiau.

Yn ogystal â hyn, gall Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau sy'n frwd dros achosion penodol godi arian at eu dewis elusen, er ein bod ni'n annog ein myfyrwyr i gyd i gefnogi'r Gronfa RAG uchod.

Ac felly unwaith eto rydym yn gofyn i chi am eich awgrymiadau ar gyfer elusennau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i'w cyflwyno i fyfyrwyr er mwyn iddynt bleidleisio arnyn nhw yn ystod cyfnod y glas ym mis Medi.

Meddai Wojtek, ein Swyddog Cyfleoedd eleni:

Bob blwyddyn mae myfyrwyr yn cael cyfle i ddewis pa elusennau maen nhw am eu cefnogi, sy'n gyfle anhygoel i wneud gwahaniaeth go iawn. P'un a oes gennych chi ddiddordeb mewn materion amgylcheddol neu gynaliadwyedd, cynnig cymorth i'r rheiny sydd â salwch difrifol neu helpu'r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau, dyma'ch cyfle i ddefnyddio holl fyfyrwyr Aberystwyth i gefnogi achos sy’n agos iawn at eich calon.

Bydd yr awgrymiadau a ddewisir yn cael eu datgelu yn ystod yr wythnosau sy'n arwain i fyny at gyfnod y glas, a rhoddir gwahoddiad i'r rheiny â'u cynigiodd i hyrwyddo'r elusen o'u dewis yn ystod y bleidlais.

Gallwch gyflwyno eich awgrymiadau gan ddefnyddio'r ffurflen isod, fydd yn parhau i fod ar agor tan ddydd Mercher 18fed Medi.

Comments

No comments have been made. Please log in to comment.
 

Welcome to the family 19

Thu 15 Aug 2019

Fresher's Evening Events

Wed 11 Sep 2019

Guide EN

Thu 12 Sep 2019

Big White Wall

Tue 10 Sep 2019