Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol

Hoffech wybod sut i fod yn gefn i rywun sydd angen cefnogaeth, beth bynnag y bo, ar eu telerau eu hunain? Rydym i gyd angen clust garedig i wrando arnom bob hyn a hyn, i drafod rhywbeth a allai fod yn ofidus. Weithiau, y peth gorau yw siarad gyda rhywun nad yw'n gysylltiedig yn uniongyrchol. Yn bennaf yn ystod yr amser rhyfedd sydd ohoni, mae'n hollbwysig ein bod yn cefnogi ein gilydd. Mae'r Samariaid Aberystwyth yn cynnig sesiwn hyfforddi mewn Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol. Mae'r Samariaid wedi darparu gwasanaeth gwrando i bobl sydd mewn trallod ac anobaith ers dros 60 mlynedd. Mae partneriaethau llwyddiannus â Network Rail, Gwasanaeth y Carchardai a llawer o sefydliadau eraill, wedi arwain at hyfforddi miloedd o bobl ar sut i siarad â phobl mewn trallod, hynny ar sail model profedig. Mae'r hyfforddiant, sydd i’w gynnal dydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020 am 11am, yn para am 3 awr, a bydd yn gymysgedd hwyliog o sgiliau ymarferol a gwaith grwp. Mae'r sgiliau a gaiff eu dysgu’n rhoi'r hyder i chi gynnig cymorth i rywun, hyd yn oed dieithryn. Gellir eu defnyddio hefyd i wella perthnasoedd yn y gwaith, gyda ffrindiau neu gartref.

Bydd y sesiwn yn dangos i chi sut i:

  1. Darparu lle diogel diduedd ac anfeirniadol, gan helpu'r unigolyn i archwilio'r hyn sy'n digwydd ac, os yw'n briodol, beth yw'r opsiynau.
  2. Eu helpu nhw i ddod o hyd i'w ffordd eu hunain yn hytrach na darparu cyngor neu atebion.
  3. Cyfleu cydymdeimlad, fel eu bod yn teimlo bod rhywun yn deall sut beth yw bod yn eu sefyllfa nhw. I archebu lle yn yr hyfforddiant, cliciwch y ddolen isod.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno! Cyfarfod Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89493508974?pwd=RVdIbDJVc1FsZGw4bUpWREcvTldZdz09

Y Samariaid: Symudol: 07811 823775 | E-bost: Ana.laing@samaritans.org | Gwe: http://www.samaritans.org Facebook: www.facebook.com/samaritanscharity | Twitter: www.twitter.com/samaritans

More Events

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th October
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
'Building Confidence for Success’ workshop by Jill Fitzgibbon
28th October
Zoom
In this workshop we will be talking about confidence, what you understand it to be and what it means to you.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th October
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol
28th October
short desc?
Not so spooky LGBTQ+ Meet and Greet
28th October
SU Mainroom
Tackling anxiety - how to improve self image and self acceptance' workshop by Sam Thorne
28th October
Zoom
Sam will guide you through a workshop of self discovery and gentle methods which you can implement in your own way and time.
SWN Calan Gaeaf
28th October
short desc?

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576