Sorry, there was a problem

This event is not available to view.

More Events

‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th October
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
'Building Confidence for Success’ workshop by Jill Fitzgibbon
28th October
Zoom
In this workshop we will be talking about confidence, what you understand it to be and what it means to you.
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
28th October
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol
28th October
short desc?
Not so spooky LGBTQ+ Meet and Greet
28th October
SU Mainroom
Tackling anxiety - how to improve self image and self acceptance' workshop by Sam Thorne
28th October
Zoom
Sam will guide you through a workshop of self discovery and gentle methods which you can implement in your own way and time.
SWN Calan Gaeaf
28th October
short desc?

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576