Refreshers: Cyfarfod â Chlybiau Chwaraeon a Chymdeithasau 3

Virtual Refreshers 2021!

Yma yn UMAber rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr; a chredwn mai un o'r ffyrdd o wneud hyn yw trwy ymuno â chlybiau chwaraeon a chymdeithasau, er mwyn helpu i ddod o hyd i'ch cymuned yn Aber.

Ymuna a'r holl glybiau Chwaraeon a'r Cymdeithasau mewn ystafelloedd 'breakout', er mwyn darganfod popeth amdanynt a gofyn unrhyw gwestiwn sydd ar blaen dy dafod,,,

 • Fantasy & Science Fiction
 • Cricket
 • Football (Women's)
 • Football (Men's)
 • Art
 • Rugby Union (Women's)
 • Squash
 • Law
 • English & Creative Writing
 • KPOP
 • Snow Sports
 • Erasmus Student Network
 • British Film and Television
 • Wrestling 

Ymunwch a'r Zoom yma: https://us02web.zoom.us/j/87406984827

Raffl Ail Wythnos y Glas:

Am yr wythnos hon yn unig ... Bydd unrhyw un sy'n ymuno â chlwb neu gymdeithas rhwng yr 22ain a’r 26ain Chwefror 2021 yn cael ei gynnwys mewn raffl am gyfle i ennill un o bedwar taleb Amazon gwerth £25.

More Events

Arts Fest 21'
1st-5th March
short desc?
Gwyl y Celfyddydau
1st-5th March
short desc?
ABER SUPER CHALLENGE: Trick Shot Challenge
1st-7th March
Online
This is where you can use your complete imagination. You can do ping pong balls in a cup, football shots, basketball shots, tea bags into a mug or even socks into a laundry basket. Just be curious!
HER FAWR ABER: Her Bwrw’r Targed
1st-7th March
Ar-lein
Dyma ble gallwch chi ddefnyddio'ch holl ddychymyg. Gallwch anelu peli ping-pong i mewn i gwpan, cicio pêl-droed at darged, taflu pêl-fasged trwy’r cylch, taflu bagiau-te i mewn i fwg neu hyd yn oed taflu sanau i mewn i’r fasged ddillad.
Academic Zone
2nd March
Teams
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
2nd March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.
Parth Diwylliant Cymru
3rd March
Zoom
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
3rd March
Zoom
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.
Parth Llesiant
4th March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
4th March
Teams
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576