Academi'r Ymgeiswyr

Felly mae'r UM yn hyrwyddo Academïau Ymgeiswyr ar gyfer darpar ymgeiswyr yn yr etholiad, ond beth ydyn nhw mewn gwirionedd? Mae'r sesiynau hyn i bob diben yn union yr hyn mae’r enw'n ei awgrymu - cyfle i ddarpar ymgeiswyr, neu hyd yn oed y rhai sydd ond eisiau darganfod mwy am etholiadau!

Nid yw mynychu un o'r rhain yn golygu eich bod o dan unrhyw rwymedigaeth i sefyll, ac yn yr un modd os na allwch fynychu un o’r sesiynau, peidiwch â gadael i hynny eich rhwystro rhag sefyll. Does gennych chi ddim byd i'w golli trwy ddod i un o’r rhain, felly pam ddim!

 

 https://us02web.zoom.us/j/86140054675
 

More Events

Arts Fest 21'
1st-5th March
short desc?
Gwyl y Celfyddydau
1st-5th March
short desc?
ABER SUPER CHALLENGE: Trick Shot Challenge
1st-7th March
Online
This is where you can use your complete imagination. You can do ping pong balls in a cup, football shots, basketball shots, tea bags into a mug or even socks into a laundry basket. Just be curious!
HER FAWR ABER: Her Bwrw’r Targed
1st-7th March
Ar-lein
Dyma ble gallwch chi ddefnyddio'ch holl ddychymyg. Gallwch anelu peli ping-pong i mewn i gwpan, cicio pêl-droed at darged, taflu pêl-fasged trwy’r cylch, taflu bagiau-te i mewn i fwg neu hyd yn oed taflu sanau i mewn i’r fasged ddillad.
Academic Zone
2nd March
Teams
Hear updates and have your say on all things academic.
Parth Academaidd
2nd March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â’ch profiad academaidd.
Parth Diwylliant Cymru
3rd March
Zoom
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Diwylliant Cymru.
Welsh Culture Zone
3rd March
Zoom
Hear updates and have your say on all things Welsh Culture.
Parth Llesiant
4th March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â Llesiant a Rhyddhad.
Wellbeing Zone
4th March
Teams
Hear updates and have your say on all things Wellbeing and Liberation.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576