Sorry, there was a problem

This event is not available to view.

More Events

Senedd
30th November
Online via Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Rhagfyr
30th November
Ar-lein trwy Zoom - https://us02web.zoom.us/j/86771156804
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
TEST SU
1st-2nd December
short desc?
Samariaid Sesiwn: Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol.
5th December
Mae’r Samariaid yn Aberystwyth yn cynnig sesiwn hyfforddi ar gyfer Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol.
Samaritans Training: Peer Support – Compassionate Listening.
5th December
Samaritans in Aberystwyth are offering a training session in Peer Support – Compassionate Listening.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576