Parth Llesiant

I unrhyw un sydd â diddordeb mewn llesiant a rhyddhad, mae hwn yn gyfle i glywed diweddariadau gan y Swyddog Llesiant a thrafod materion gan gynnwys digwyddiadau, hygyrchedd, iechyd myfyrwyr a gwaith ar ymgyrchoedd. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/parthau

http://bit.ly/3aRcoya?

More Events

Club & Society Committee Elections: Standing Open!
15th March - 19th April
Online
This is your opportunity to take a leading role in forming a sense of community in Aberystwyth!
Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Sefyll yn agor!
15th March - 19th April
Online
Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth!
Societies Festival
12th-18th April
This event is aimed at societies of all kinds; it will give you an opportunity to meet and socialise with your counterparts at Bangor University.
Varsity
17th April
Aberystwyth University Campus & ATFC
The tournament sees hundreds of students from over 30 sports teams compete for the Aber vs Bangor Varsity Trophy. Team Aber clubs will be looking to reclaim the Sports Trophy after 5 consecutive losses since 2014… No pressure!
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
19th April
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Spring By-Elections – Standing Closes
19th April
Via AberSU Website
Deadline to stand in our Spring By-Elections.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
19th April
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Spring By-Elections – Candidates Briefing
19th April
To Be Confirmed
Briefing for vacant Volunteer Officer roles Candidates.
Senedd
19th April
To Be Confirmed
Debate student submitted ideas on what AberSU believes in and works on.
Senedd Ebrill
19th April
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576