Big Meeting

It is time for the AberSU Big Meeting; a chance for all students to discuss and vote on SU policy. Make sure you come along to have your say on important issues. For debate to happen, we need over 100 students to attend, so make sure you tell flatmates, course mates and members of your club or society about it!

This year Big Meeting will be happening at 6pm Monday 22nd February online via Zoom; to access the link please purchase a free ticket using the link below.

More Events

Refreshers Week
22nd-28th February
short desc?
Wythnos Refreshers
22nd-28th February
Virtual
ABER SUPER CHALLENGE: 1mile x4 Relay
26th-28th February
Online
Campus may be closed, but that won’t stop us from running the annual 4 x 1 mile relay! Teams are formed of four individuals, who must each run a mile. The fastest accumulative time for each team wins.
HER FAWR ABER: Ras gyfnewid 1 filltir x 4
26th-28th February
Ar-lein
Efallai bod y campws ar gau, ond fydd hynny ddim yn ein hatal rhag cynnal y ras gyfnewid 4 x 1 filltir flynyddol! Mae timau'n cynnwys pedwar unigolyn, ac mae’n rhaid i bob un redeg milltir. Mae'r tîm sy’n cyflawni’r gamp gyflymaf yn ennill.
ABER SUPER CHALLENGE: Scavenger Hunt
28th February
Online
This is one of the beloved events we have brought across from the AberChallenge. The scavenger hunt is set in Aberystwyth, you be given a series of activities that require you to explore the town to find the answers.
HER FAWR ABER: Helfa Sborion
28th February
Ar-lein
Dyma un o'r digwyddiadau poblogaidd rydyn ni wedi’u benthyg o Her Aber. Mae'r helfa sborion wedi'i lleoli yn Aberystwyth; rhoddir cyfres o weithgareddau i chi sy'n gofyn i chi chwilio drwy'r dref i ddod o hyd i'r atebion.
ABER SUPER CHALLENGE: Trick Shot Challenge
1st-7th March
Online
This is where you can use your complete imagination. You can do ping pong balls in a cup, football shots, basketball shots, tea bags into a mug or even socks into a laundry basket. Just be curious!
HER FAWR ABER: Her Bwrw’r Targed
1st-7th March
Ar-lein
Dyma ble gallwch chi ddefnyddio'ch holl ddychymyg. Gallwch anelu peli ping-pong i mewn i gwpan, cicio pêl-droed at darged, taflu pêl-fasged trwy’r cylch, taflu bagiau-te i mewn i fwg neu hyd yn oed taflu sanau i mewn i’r fasged ddillad.
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
1st March
Teams
Dewch i glywed diweddariadau a dweud eich dweud ar bopeth sy’n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau a gwirfoddoli.
Sports and Societies Zone
1st March
Teams
Hear updates and have your say on all things sports, societies and volunteering.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576