Six Nations Wales vs Scotland Return Coach Trip and Tickets

Exclusive Aber Student offer: Six Nations Wales vs Scotland Return Coach Trip and Tickets.

Watch Wales and Scotland on the final day of the 2020 Six Nations Championship as they meet at the Principality Stadium in Cardiff on Super Saturday 14th March.

Cambria Tours are offering return coach travel from the Student’s Union plus a ticket to Wales v Scotland.

Join the country in Cardiff for Wales vs Scotland!

Book your travel and tickets today for just £115, it includes:

  1. Direct coach AberSU – Cardiff – AberSU (departure 9am, arrival 9.30pm)
  2. A ticket to the Wales vs Scotland match
  3. SU staff on hand throughout the day

https://fareharbor.com/cambriatours/items/196385/

Last year, the final match of the 6 Nations Rugby Championship saw Wales crowned Grandslam Winners – This year make sure you’re in with a chance by jumping headfirst into the action at the Principality Stadium on the 14th of March 2020.

More Events

Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
2nd March
Picture House
Sports and Societies Zone
2nd March
Picture House
Academic Zone
3rd March
Picture House
Parth Academaidd
3rd March
Picture House
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
4th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
4th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
4th March
IBERS – 0.31
Parth Diwylliant Cymreig
4th March
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
4th March
Room 1
Parth Llesiant
5th March
Picture House
Wellbeing Zone
5th March
Picture House
Voting - Spring Elections
9th-13th March
Canines on Campus - Voting Week
11th March
Picturehouse
Canlyniadau - Etholiadau’r Gwanwyn
13th March
Prif Ystafell
Results - Spring Elections
13th March
Main Room
Amendments Deadline
16th March
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
18th March
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
18th March
Llandinam – B20
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
19th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
19th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
GWYL GYMDEITHASAU
21st March
Mangor
Mae’n bleser gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor, gyhoeddi GWYL GYMDEITHASAU newydd sbon!
SOCIETIES FESTIVAL
21st March
Bangor
Aberystwyth Students' Union along with Bangor Students' Union are happy to announce a brand new SOCIETIES FESTIVAL!
Varsity 2020
21st March
Senedd
23rd March
Prif Ystafell
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
24th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
24th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Bystander intervention training
25th March
Meeting Room 4, AberSU
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
25th March
Ystafell gyfarfod 4, UMAber
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
25th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
25th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
26th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
26th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
22nd April
Hugh Owen – C65
Chester - Student Day Trips
25th April
Chester
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
29th April
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
5th May
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
5th May
Meeting Room 4, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
5th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
5th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
6th May
Hugh Owen – C43
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
6th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
6th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
7th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
7th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
8th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
8th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.