Lerpwl - Teithiau Diwrnod i Fyfyrwyr

Yn enwog fel man geni’r Beatles a chartref Clwb Pêl-droed Lerpwl, mae gan y ddinas gyfoeth o amgueddfeydd ac atyniadau enwog i'w mwynhau. Neu gallwch siopa drwy’r dydd yn Liverpool ONE a chanol y ddinas.

 

Yn gadael Prifysgol Aberystwyth 7.00am

Yn gadael yr Orsaf Fysiau 7.10am

Dychwelyd o Lerpwl 5.30pm

Pris £17

 

Archebwch le nawr

Telerau ac Amodau: Ni ellir gwneud ad-daliadau i’r rheiny sy’n canslo o fewn 72 awr o’r daith.

More Events

AberSU Virtual Freshers Fair
21st-25th September
Online
Every day between 10:00-12:00 and 14:00-16:00 from Monday 21st – Friday 25th September our club and society committee members will be on hand for you to meet and chat.
Ffair y Glas Rithwir UMAber
21st-25th September
Ar-lein
Bob dydd rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, o bwyllgorau ein clybiau a'n cymdeithasau’n barod i chi ymuno â nhw ar gyfer ein Ffair y Glas Rithwir gyntaf erioed.
Ioga
21st September
Ar-lein - Zoom
Ymunwch â'r Gymdeithas Ioga ar gyfer un o'i sesiynau!
Yoga
21st September
Online - Zoom
Join the Yoga Society for one of their sessions!
Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st September - 1st October
Online
Our Fantasy and Science Fiction society are setting you a challenge...
Competition - Write your own play!
21st-28th September
Online
The Nomadic Players are hosting a play writing competition.
Cystadleuaeth - Ysgrifennwch eich drama eich hun!
21st-28th September
Ar-lein
Mae'r Nomadic Players yn cynnal cystadleuaeth ysgrifennu drama.
Cystadleuaeth / Competition - Fantasy and Sci-fi Art Competition
21st September - 1st October
Ar-lein
Mae ein Cymdeithas Ffantasi a Ffuglen Wyddonol yn gosod her i chi...
Introduction to British Sign Language
21st September
Online - Zoom
Join AberBSL for an introduction to the basics.
Introduction to British Sign Language CY
21st September
Ar-lein - Zoom
Ymunwch ag AberBSL am gyflwyniad i'r pethau sylfaenol.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576