Product Details

Lerpwl 22/02/2020 Liverpool

Ref: P10017980

Add to Basket

Price: £17.00
Please login to add items to your basket.
Lerpwl Dydd Sadwrn 22ain Chwefror Yn enwog fel man geni’r Beatles a chartref Clwb Pêl-droed Lerpwl, mae gan y ddinas gyfoeth o amgueddfeydd ac atyniadau enwog i'w mwynhau. Neu gallwch siopa drwy’r dydd yn Liverpool ONE a chanol y ddinas. Yn gadael Prifysgol Aberystwyth 7.00am Yn gadael yr Orsaf Fysiau 7.10am Dychwelyd o Lerpwl 5.30pm Pris £17 - Archebwch docyn ********** Liverpool Saturday 22nd February Famous as the birthplace of The Beatles and the home of Liverpool FC, the city has a wealth of famous museums and attractions to enjoy. Or just shop till you drop in the impressive Liverpool ONE and the city centre. Depart Aberystwyth University 7.00am Depart Bus Station 7.10am Return from Liverpool 5.30pm Price £17 - Book a ticket

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576