Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol

Caiff yr hyfforddiant hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chymorth i Fenywod Cymru dros ddwy wythnos yn olynol.

Darperir cinio.

 

Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant.

 

RHAID i chi fod yn gallu mynychu’r ddwy sesiwn:

Dydd Mercher 20 Tachwedd 2pm - 4pm

Dydd Mercher 27 Tachwedd 2pm - 4pm

Archebwch le nawr

More Events

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576