Product Details

Bystander Intervention Training 20 & 27/11/19 Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol

Ref: P10017930

Add to Basket

Price: £0.00
Please login to add items to your basket.
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol RHAID i chi fod yn gallu mynychu’r ddwy sesiwn Dydd Mercher 20 Tachwedd 2pm - 4pm Dydd Mercher 27 Tachwedd 2pm - 4pm Darperir cinio. Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant Caiff yr hyfforddiant hwn ei gyflwyno mewn partneriaeth â Chymorth i Fenywod Cymru dros ddwy wythnos yn olynol. ********** Bystander Intervention Training You MUST be able to attend both sessions. Wednesday 20th November 2pm - 4pm Wednesday 27th November 2pm - 4pm Lunch will be provided. This training will help students recognise sexual harassment and abuse, and give them the skills and confidence to respond appropriately. It also looks at changing cultural norms that condone sexism and harassment. For more information visit www.abersu.co.uk/wellbeingtraining This training is delivered in partnership with Welsh Women’s Aid over two consecutive weeks.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576