Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant.

Mae'r gweithdy hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws.

Archebwch le nawr

More Events

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576