Product Details

Resilience Skills Workshop 14/11/19 Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch

Ref: P10017860

Add to Basket

Price: £0.00
Please login to add items to your basket.
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch Dydd Iau 17 Hydref 1pm - 4pm Dydd Iau 24 Hydref 2pm - 5pm Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2pm- 5pm Dydd Iau 14 Tachwedd 1pm - 4pm Dydd Gwener 22 Tachwedd 2pm - 5pm Dydd Llun 25 Tachwedd 1pm - 4pm Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.umaber.co.uk/hyfforddiantllesiant Mae'r gweithdy hwn yn rhan o gais llwyddiannus gan Undeb y Myfyrwyr i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno Hyfforddiant Sgiliau Atal Hunanladdiad a Gwydnwch ar draws y campws. ************ Resilience Skills Workshop Thursday 17th October 1pm-4pm Thursday 24th October 2pm-5pm Tuesday 5th November 2pm-5pm Thursday 14th November 1pm-4pm Friday 22nd November 2pm-5pm Monday 25th November 1pm-4pm This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience. For more information visit www.abersu.co.uk/wellbeingtraining This workshop is part of a successful Students’ Union funding bid to the National Lottery Community Fund to introduce Suicide Prevention and Resilience Skills Training across campus.

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576