Wellbeing Presentation - Low Mood & depression

This presentation is provided by Aberystwyth University Student Support Services, for more information visit: www.aber.ac.uk/en/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Experiencing low mood is part of being human. Sometimes it can begin to get in the way of doing things that we want and need to. This presentations looks at practical ways in which you can support yourself through periods of low mood and how to manage depression.

More Events

#Superteams2020
14th-23rd February
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
19th February
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Lifestyle at University
19th February
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
19th February
LLandinam – B20
Academi’r Ymgeiswyr
19th February
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Academi’r Ymgeiswyr yw eich cyfle i ganfod popeth rydych angen ac eisiau ei wybod am ymgeisio yn etholiadau UM Aber.
Academi’r Ymgeiswyr
19th February
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Academi’r Ymgeiswyr yw eich cyfle i ganfod popeth rydych angen ac eisiau ei wybod am ymgeisio yn etholiadau UM Aber.
Candidates Academy
19th February
Meeting Room 4, Students' Union Building
Candidates Academy is your chance to find out all you need and want to know about standing in the Aber SU elections.
Community Sighted Guide Training
20th February
Meeting Room 1, Students’ Union Building
Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol
20th February
Ystafell Gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Liverpool - Student Day Trips
22nd February
Liverpool
Senedd
24th February
Prif Ystafell
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
26th February
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
26th February
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
26th February
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Regulating emotions
26th February
Hugh Owen – C43
Academi’r Ymgeiswyr
26th February
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Academi’r Ymgeiswyr yw eich cyfle i ganfod popeth rydych angen ac eisiau ei wybod am ymgeisio yn etholiadau UM Aber.
Academi’r Ymgeiswyr
26th February
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Academi’r Ymgeiswyr yw eich cyfle i ganfod popeth rydych angen ac eisiau ei wybod am ymgeisio yn etholiadau UM Aber.
Candidates Academy
26th February
Meeting Room 4, Students' Union Building
Candidates Academy is your chance to find out all you need and want to know about standing in the Aber SU elections.
Cwrdd a Chyfarch Myfyrwyr Annibynnol
27th February
Picture House, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Rhannwch eich barn â Staff yr Undeb a'r Brifysgol am eich profiadau a'r gefnogaeth sydd ar gael. Cwch sgwrsio ag eraill mewn sefyllfa gyffelyb mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar.
Independent Students Meet & Greet
27th February
Picture House, Students’ Union Building
Share your views with Union and University Staff about your experiences and the support that is available. Chat to others in similar situations in a safe and friendly environment.
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
2nd March
Picture House
Sports and Societies Zone
2nd March
Picture House
Academic Zone
3rd March
Picture House
Parth Academaidd
3rd March
Picture House
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
4th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
4th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
4th March
IBERS – 0.31
Parth Diwylliant Cymreig
4th March
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
4th March
Room 1
Parth Llesiant
5th March
Picture House
Wellbeing Zone
5th March
Picture House
Voting - Spring Elections
9th-13th March
Canines on Campus - Voting Week
11th March
Picturehouse
Canlyniadau - Etholiadau’r Gwanwyn
13th March
Prif Ystafell
Results - Spring Elections
13th March
Main Room
Amendments Deadline
16th March
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
18th March
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
18th March
Llandinam – B20
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
19th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
19th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
GWYL GYMDEITHASAU
21st March
Mangor
Mae’n bleser gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor, gyhoeddi GWYL GYMDEITHASAU newydd sbon!
SOCIETIES FESTIVAL
21st March
Bangor
Aberystwyth Students' Union along with Bangor Students' Union are happy to announce a brand new SOCIETIES FESTIVAL!
Varsity 2020
21st March
Senedd
23rd March
Prif Ystafell
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
24th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
24th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
25th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
25th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
26th March
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
26th March
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
22nd April
Hugh Owen – C65
Chester - Student Day Trips
25th April
Chester
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
29th April
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
5th May
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
5th May
Meeting Room 4, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
5th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
5th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
6th May
Hugh Owen – C43
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
6th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
6th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
7th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
7th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
8th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
8th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.