Wellbeing Presentation - Anxiety & panic

This presentation is provided by Aberystwyth University Student Support Services, for more information visit: www.aber.ac.uk/en/student-support/forthcoming-workshops/health-wellbeing/

Anxiety whether mild or severe, can cause a great deal of distress and can affect anyone at any stage of their lives. In this presentation, we aim to provide simple strategies and information that will reduce the impact anxiety and panic have and free you from fears that are controlling your life.

More Events

Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
13th November
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
13th November
LLandinam – B20
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
13th November
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
13th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Parth Diwylliant Cymreig
13th November
Ystafell 1
Sesiynnau prawf University Challenge 2020
13th-15th November
Underground UMAber
Uniersity Challenge 2020 Trials
13th-15th November
AberSU Underground
Welsh Culture Zone
13th November
Room 1
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
14th November
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
14th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Parth Llesiant
14th November
Picture House
Wellbeing Zone
14th November
Picture House
Your Ideas Deadline
18th November
Digwyddiad byw - University Challenge 2020
19th November
Picture House UMAber
University Challenge 2020 - Live event
19th November
SU Picture House
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
20th November
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
20th November
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Lifestyle at University
20th November
Hugh Owen – C43
Bystander Intervention Training
20th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training will help students recognise sexual harassment and abuse, and give them the skills and confidence to respond appropriately. It also looks at changing cultural norms that condone sexism and harassment.
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
20th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.
Ffair Dai
21st November
Undeb Myfyrwyr
Housing Fair
21st November
Students' Union
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
22nd November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
22nd November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Amendments Deadline
25th November
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
25th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
25th November
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Cyflwyniad Llesiant - Hwb ystyriol i’r hwyliau
27th November
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
27th November
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
27th November
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
27th November
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Regulating emotions
27th November
Hugh Owen – C43
Bystander Intervention Training
27th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training will help students recognise sexual harassment and abuse, and give them the skills and confidence to respond appropriately. It also looks at changing cultural norms that condone sexism and harassment.
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
27th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
28th November
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
28th November
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
The Big Meeting
2nd December
Main Room
Y Cyfarfod Mawr
2nd December
Prif Ystafell
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
4th December
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
4th December
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
4th December
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
4th December
LLandinam – B20
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
4th December
Hugh Owen – C65
Community Sighted Guide Training
4th December
Meeting Room 1, Students’ Union Building
Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol
4th December
Ystafell Gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
8th January
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
8th January
Hugh Owen – C65
Wellbeing Presentation - Regulating emotions
8th January
Hugh Owen – C43
Canines on Campus - Exam De-Stress Week
10th January
Picturehouse
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
15th January
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
22nd January
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
22nd January
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
29th January
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
29th January
LLandinam – B20
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
3rd February
Picture House
Sports and Societies Zone
3rd February
Picture House
Academic Zone
4th February
Picture House
Parth Academaidd
4th February
Picture House
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
5th February
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
5th February
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
5th February
Llandinam – B20
Parth Diwylliant Cymreig
5th February
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
5th February
Room 1
Parth Llesiant
6th February
Picture House
Wellbeing Zone
6th February
Picture House
Your Ideas Deadline
10th February
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli newid yn dda
12th February
IBERS – 0.31
#Superteams2020
14th-23rd February
Amendments Deadline
17th February
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
19th February
Llandinam – B20
Wellbeing Presentation - Lifestyle at University
19th February
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Low Mood & depression
19th February
LLandinam – B20
Community Sighted Guide Training
20th February
Meeting Room 1, Students’ Union Building
Hyfforddiant Cynorthwyydd Tywys Cymunedol
20th February
Ystafell Gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Liverpool - Student Day Trips
22nd February
Liverpool
Senedd
24th February
Prif Ystafell
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
26th February
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
26th February
Hugh Owen – C43
Wellbeing Presentation - Anxiety & panic
26th February
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Regulating emotions
26th February
Hugh Owen – C43
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
2nd March
Picture House
Sports and Societies Zone
2nd March
Picture House
Academic Zone
3rd March
Picture House
Parth Academaidd
3rd March
Picture House
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
4th March
IBERS – 0.31
Parth Diwylliant Cymreig
4th March
Ystafell 1
Welsh Culture Zone
4th March
Room 1
Parth Llesiant
5th March
Picture House
Wellbeing Zone
5th March
Picture House
Voting - Spring Elections
9th-13th March
Canines on Campus - Voting Week
11th March
Picturehouse
Canlyniadau - Etholiadau’r Gwanwyn
13th March
Prif Ystafell
Results - Spring Elections
13th March
Main Room
Amendments Deadline
16th March
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
18th March
IBERS – 0.31
Wellbeing Presentation - Mindful mood boost
18th March
Llandinam – B20
Varsity 2020
21st March
Senedd
23rd March
Prif Ystafell
Wellbeing Presentation - Preparing for exams
22nd April
Hugh Owen – C65
Chester - Student Day Trips
25th April
Chester
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
29th April
IBERS – 0.31
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
6th May
Hugh Owen – C43