Sorry, there was a problem

This event is not available to view.

More Events

Wellbeing Presentation - Preparing for exams
22nd April
Hugh Owen – C65
Chester - Student Day Trips
25th April
Chester
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
29th April
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
5th May
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
5th May
Meeting Room 4, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
5th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
5th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.
Cyflwyniad Llesiant - Rheoli emosiynau
6th May
Hugh Owen – C43
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
6th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
6th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
7th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Resilience Skills Training
7th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores what resilience is, why it is important and gives all participants the skills to build and improve their emotional resilience.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
8th May
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Suicide Prevention Training
8th May
Meeting Room 1, Students' Union Building
This training explores practical actions that can be taken to reduce the risk of suicide, potential signs that someone may be at risk and how to effectively link others to help.