Y Cwis Mawr

Rydyn ni am i bob myfyriwr garu bywyd myfyriwr a bod yn barod am unrhyw beth …. felly pam na wnewch chi fanteisio ar y cyfle cyntaf i ddod i adnabod eich gilydd fel timau o ffrindiau newydd drwy gystadlu yn ein cwis hwyliog a chyfeillgar.

Dyma eich cyfle i gwrdd â phobl newydd, dod i wybod ychydig am Undeb y Myfyrwyr ac ennill gwobrau gwych.

Bydd y drysau’n agor am 7pm, a’r Cwis i ddechrau am 8pm!

More Events

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576