Taekwondo

 

 

Join

Please log in to join this organisation.

 

 

 

 

We are AUTC, the home of kicking stuff! Find us on Facebook and Instagram! Everyone is welcome :) Rydym yn AUTC, cartref o cicio! Ddod o hyd i ni ar Facebook ac Instagram! Mae croeso i bawb :)
 

 

Taekwondo (or TKD for short) is a Korean martial art which has roots spanning back over 2000 years, making it one of the oldest martial arts in the world. As a sport, TKD is most well known in its Olympic form, which is a high-speed competition focusing on striking an opponent with well-placed kicks without being stuck in return. Much like other martial arts, Taekwondo has a number of "patterns" - short sequences of techniques which demonstrate a student's understanding of how to use the skills they have developed.

Our main aim is always to have fun and provide an area where members can learn and train using all the appropriate equipment. We are open to all styles of martial arts and will often hold sessions in other styles such as boxing, kickboxing or submission grappling.  We are looking to get a team out to several events and competitions this year such as the British University Taekwondo League which is open to all styles and skill levels.

Our members mainly practise ITF taekwondo, but we are hoping a few more WTF taekwondo people will come along to show the others some WTF taekwondo. We also have some black belts in other disciplines such as Kickboxing.  

Training Times 

  • Tuesday 5.00pm - 6.00pm Student Union Main Hall
  • Tuesday 8.30pm - 9.30pm Dance Studio (Sports Centre)
  • Thursday 7.30pm - 8.30pm Dance Studio (Sports Centre)
  • Friday 8.00pm - 9.00pm Student Union Main Hall

If you are interested in coming to try - whether you've studied for years or never even heard of TKD, your first two sessions are free, so feel free to come along (in comfortable sporty clothes or your taekwondo kit) and see what we do!

Email: abertaekwondo@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/groups/abertaekwondo/

Welsh:

Mae Taekwondo (TKD) yn gelf ymladd Corea gyda dros 2000 o flynyddoedd o hanes. Mae TKD yn enwog am fod yn rhan o'r Gemau Olympaidd, lle mae toriadau cyflymder uchel yn cael eu defnyddio yn erbyn y gwrthwynebydd. Yn debyg iawn i gelfyddydau ymladd eraill, mae gan Taekwondo nifer o "batrymau" - dilyniannau byr o dechnegau sy'n dangos dealltwriaeth y myfyriwr o sut i ddefnyddio'r sgiliau y maent wedi'u datblygu.

Ein prif nod yw cael hwyl bob amser a darparu ardal lle gall aelodau ddysgu a hyfforddi gydag offer priodol gyda hyfforddwyr profiadol. Rydym yn agored i bob math o grefft ymladd a bydd yn aml yn cynnal sesiynau mewn arddulliau eraill megis bocsio, kickboxing neu hunan amddiffyn. Rydyn ni'n gobeithio cael tîm allan i nifer o ddigwyddiadau a chystadlaethau eleni fel Cynghrair Taekwondo Prifysgol Prydain sy'n agored i bob arddull a lefel sgiliau.

Mae ein haelodau yn bennaf ymarfer taekwondo ITF, ond rydym yn gobeithio y bydd ychydig mwy o taekwondo WTF bobl yn dod draw i ddangos y bobl eraill rhywfaint taekwondo WTF. Mae gennym hefyd wregysau du mewn disgyblaethau eraill megis Kickboxing.

Amseroedd hyfforddi

  • Dydd Mercher 8.30pm - 9.30pm Prif Neuadd (Canolfan Chwaraeon)
  • Dydd Iau 7.30pm - 8.30pm Stiwdio Dawns (Canolfan Chwaraeon)

E-bost: abertaekwondo@gmail.com

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod i roi cynnig ar - p'un a ydych wedi astudio ar gyfer y blynyddoedd, neu erioed wedi clywed hyd yn oed o TKD, eich dwy sesiwn gyntaf yn rhad ac am ddim, felly mae croeso i ddod draw (mewn dillad chwaraeon cyfforddus neu eich pecyn taekwondo) a gweld beth yr ydym yn gwneud!

Constitution 

Code of Conduct

Risk Assessment

Equiptment List

No current events
There are no current news articles.
 

Useful Links

Registered Charity

Aberystwyth Students' Union #1150576