Join Tîm Aber

To be a member of a SU club or society, you will first need to purchase our Team Aber Insurance.

This is a one off annual fee of £4, which gives each student personal insurance for any SU activity. Once you've paid this, you're good to take part in as many clubs and societies as you want. See the Clubs & Societies lists, and join as many as you wish.


Team Aber Insurance|Yswiriant Tîm Aber

Ref: M10004900

Add to basket

Price: £4.00
Please login to add items to your basket.

To be a member of a SU club or society, you will first need to purchase our Team Aber Insurance. This is a one off annual fee of £4, which gives each student personal insurance for any SU activity. Once you've paid this, you're good to take part in as many clubs and societies as you want.|

I fod yn aelod o glwb neu gymdeithas yr Undeb, bydd angen i chi brynu yswiriant Tîm Aber yn gyntaf. Ffi flynyddol untro o £4 yw hon sy’n rhoi yswiriant personol i bob myfyriwr ar gyfer unrhyw weithgaredd yr Undeb. Unwaith i chi dalu hon, byddwch chi’n barod i gymryd rhan mewn cymaint o glybiau a chymdeithasau ag y dymunwch.


LIST OF SPORTS CLUBS  |  SOCIETIES LIST